12 Ιουλίου 2019
Οι καινοτόμες υπηρεσίες ευφυούς γεωργίας του gaiasense στον Ορίζοντα 2020

Το Ευρωπαϊκό έργο BioHorizon του Ορίζοντα 2020 διοργάνωσε συνάντηση με αντικείμενο τη δικτύωση φορέων που συμμετέχουν σε προτάσεις για έργα του Ορίζοντα 2020. Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στις 3 Ιουλίου 2019 στις Βρυξέλλες, ως μια συλλογική προσπάθεια των Εθνικών Σημείων Επαφής του Societal Challenge 2 (SC2) που αφορά σε θέματα Επισιτιστικής Ασφάλειας, Αειφόρου Γεωργίας και Δασοκομίας, Θαλάσσιας Έρευνας και Βιοοικονομίας από όλη την Ευρώπη.

BioHorizon biobrokerage

Ο Νίκος Καλατζής, Τεχνικός Υπεύθυνος Διαχείρισης Έργων της NEUROPUBLIC, συμμετείχε στην πρώτη ενότητα της εκδήλωσης που είχε αντικείμενο την αειφόρο επισιτιστική ασφάλεια.

Κατά τη διάρκεια της παρουσίασής του με τίτλο “Λύσεις για ευφυή και ψηφιακή γεωργία” που αποτέλεσε και την πρώτη παρουσίαση από ΜΜΕ στην εκδήλωση, ο κ. Καλατζής αναφέρθηκε στο σύστημα ευφυούς γεωργίας gaiasense ως μέσο ψηφιοποίησης της γεωργίας, παρουσίασε τους μελλοντικούς ερευνητικούς στόχους της εταιρείας και αναφέρθηκε στα Ευρωπαϊκά έργα της NEUROPUBLIC, στα οποία το gaiasense έχει σημαντικό ρόλο:

Επίσης, σημαντική ήταν η αναφορά στις θεματικές ενότητες που παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την εταιρεία, καθώς πρόκειται για αυτές στις οποίες θα υποβληθούν νέες προτάσεις με βάση τις υπηρεσίες ευφυούς γεωργίας του gaiasense.

Παρουσίαση του gaiasense σε εκδήλωση του έργου BioHorizon στις Βρυξέλλες

Σκοπός της παρουσίασης ήταν η ανάδειξη των χαρακτηριστικών και των δυνατοτήτων του gaiasense και η αναζήτηση εταίρων για την προετοιμασία προτάσεων με αντικείμενο μεταξύ άλλων την ψηφιοποίηση της αγροτικής παραγωγής, την ανάπτυξη και παροχή ψηφιακών υπηρεσιών για ολόκληρη την εφοδιαστική αλυσίδα και την ολοκληρωμένη διαχείριση της χρήσης φυτοπροστατευτικών μέσων, που θα υποβληθούν στο πλαίσιο των επόμενων σχετικών προσκλήσεων του Ορίζοντα 2020.