22 Μαρτίου 2018
Παρουσίαση του gaiasense σε συνάντηση φορέων αγροτικής έρευνας του παγκόσμιου δικτύου Research Data Alliance

Μεταξύ 19-20 Μαρτίου 2018, πραγματοποιήθηκε στο Βερολίνο συνάντηση του Interest Group on Agricultural Data (IGAD) του Research Data Alliance (RDA). Το IGAD είναι μια ομάδα εργασίας ερευνητών του αγροδιατροφικού τομέα και συναφών επιστημών, εστιασμένη σε θέματα έρευνας στον αγροδιατροφικό τομέα, και λειτουργεί υπό την αιγίδα ενός από τα μεγαλύτερα παγκόσμια διεπιστημονικά δίκτυα ερευνητών (RDA).

Στη συνάντηση συμμετείχαν περισσότεροι από 70 εκπρόσωποι φορέων αγροτικής έρευνας από όλο τον κόσμο, μεταξύ τον οποίων ο Οργανισμός Τροφίμων και Γεωργίας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (UN FAO), το παγκόσμιο δίκτυο αγροτικών ερευνητικών κέντρων CGIAR, το Υπουργείο Γεωργίας των ΗΠΑ (USDA), το GFAR, το Wageningen UR (Ολλανδία), το INRA (Γαλλία), το παγκόσμιο δίκτυο GODAN καθώς και ερευνητικά κέντρα της Αυστραλίας, χωρών της Ασίας και της Αφρικής.

RDA 11 IGAD Pre-meeting

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, ο Δρ. Βασίλης Πρωτονοτάριος, Υπεύθυνος Εξωστρέφειας & Δικτύωσης της NEUROPUBLIC, παρουσίασε το σύστημα ευφυούς γεωργίας gaiasense και τα έργα ευφυούς γεωργίας που υλοποιούνται σε διάφορες περιοχές της Ελλάδας από τη NEUROPUBLIC. Επίσης αναφέρθηκε στις τέσσερις διαστάσεις του gaiasense και στον τρόπο με τον οποίο το gaiasense αξιοποιεί δεδομένα προκειμένου να εκδοθεί η συμβουλή άρδευσης, λίπανσης και φυτοπροστασίας. Τέλος, η παρουσίαση εστίασε στους τρόπους με τους οποίους οι χρήστες έχουν πρόσβαση στα δεδομένα του gaiasense και μπορούν να τα απεικονίσουν μέσω των κατάλληλων εφαρμογών.

Τα αποτελέσματα των παρουσιάσεων της συγκεκριμένης συνάντησης, συζητήθηκαν και τις επόμενες ημέρες κατά τις οποίες έλαβε χώρα η συνάντηση του RDA, με τη συμμετοχή εκπροσώπων από τις επιμέρους ομάδες εργασίας του δικτύου.