26 Μαρτίου 2021
Παρουσίαση του gaiasense στη διαδικτυακή Θεματική Ημερίδα «Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα «LIFE και Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις»

Στις 23 Μαρτίου 2021, ο Υπεύθυνος Διαχείρισης Έργων της NEUROPUBLIC Βασίλης Πυργιώτης παρουσίασε το έργο LIFE GAIA Sense στο πλαίσιο της θεματικής διαδικτυακής ημερίδας “Το πρόγραμμα LIFE και οι ΜΜΕ: Προκλήσεις για βιώσιμες επιχειρηματικές λύσεις».

Η παρουσίασή του επικεντρώθηκε στο ρόλο των υπηρεσιών ευφυούς γεωργίας gaiasense, οι οποίες αναπτύσσονται και εφαρμόζονται στο πλαίσιο του έργου LIFE GAIA Sense, με σκοπό την ελαχιστοποίηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων της γεωργίας.

Η διαδικτυακή εκδήλωση διοργανώθηκε από το Ελληνικό Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, το Πράσινο Ταμείο, την Ελληνική Ομάδα Δράσης LIFE και το Skywalker.gr, υπό την αιγίδα της Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών, Βιοτεχνών και Εμπόρων Ελλάδας (ΓΣΕΒΕΕ).

https://www.youtube.com/watch?v=SNDuXGHaXKI

Ευχαριστούμε πολύ το Skywalker.gr για την άδεια επεξεργασίας και αναπαραγωγής του video της εκδήλωσης.