19 Μαρτίου 2021
Παρουσίαση του gaiasense στο Final Event του Internet of Food and Farm 2020

Το ευρωπαϊκό έργο Internet of Food and Farm 2020 – IoF2020 πραγματοποίησε το τελευταίο του event μεταξύ 16 και 18 Μαρτίου 2021. Λίγο πριν την λήξη του έργου, η εκδήλωση αποτέλεσε μια ευκαιρία για την παρουσίαση των αποτελεσμάτων του έργου και την ανταλλαγή απόψεων και εμπειριών μεταξύ των φορέων του έργου και των συμμετεχόντων μέσα από ένα διαδραστικό διαδικτυακό event.

Μεταξύ των συμμετεχόντων ήταν και η NEUROPUBLIC, ως συντονιστής του Use Case 1.6 “Data-Driven Potato Production ή IoT4Potato, το οποίο είχε ως στόχο την υποστήριξη της καλλιέργειας πατάτας με υπηρεσίες βασισμένες σε τεχνολογίες Διαδικτύου των Πραγμάτων (IoT)  με δεδομένα Παρατήρησης Γης. Πιο συγκεκριμένα, στο πλαίσιο της δράσης αναπτύχθηκαν τεχνολογικά εργαλεία και υπηρεσίες ευφυούς γεωργίας βασισμένα στο gaiasense, τα οποία στόχευσαν στη μείωση του κόστους παραγωγής, τη βελτίωση της ποιότητας και τη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος της παραγωγής πατάτας στην Κύπρο, την Πολωνία και την Ουκρανία.

Ο Νίκος Καλατζής, Υπεύθυνος Διαχείρισης Έργων της NEUROPUBLIC και συντονιστής του IoT4Potato ήταν ανάμεσα στους προσκεκλημένους ομιλητές και παρουσίασε τα αποτελέσματα της συγκεκριμένης δράσης. Ξεκινώντας από την παρουσίαση του συστήματος ευφυούς γεωργίας gaiasense, ο κ. Καλατζής εστίασε στον τρόπο με τον οποίο το gaiasense βρήκε εφαρμογή στην καλλιέργεια πατάτας στις τρεις χώρες που κάλυψε η συγκεκριμένη δράση.

Η παρουσίαση κάλυψε πτυχές όπως η εγκατάσταση του συστήματος καταγραφής δεδομένων στις τρεις χώρες, η ανάπτυξη της εξειδικευμένης εφαρμογής για την οπτικοποίηση των δεδομένων αυτών αλλά και των μοντέλων άρδευσης και φυτοπροστασίας σε κάθε περίπτωση.

Η παρουσίαση ολοκληρώθηκε με την αναφορά των στόχων που επιτεύχθηκαν στο πλαίσιο του IoT4Potato αλλά και των προκλήσεων που έπρεπε να αντιμετωπιστούν ή θα πρέπει να αντιμετωπιστούν στο μέλλον σχετικά με την εφαρμογή σε άλλες περιοχές των λύσεων ευφυούς γεωργίας που αναπτύχθηκαν στο πλαίσιο του έργου.