23 Ιουλίου 2021
Παρουσίαση του gaiasense στο LIVINGAGRO Brokerage Event 2021

To Μεσογειακό Αγρονομικό Ινστιτούτο Χανίων (ΜΑΙΧ) διοργάνωσε μια σειρά διαδικτυακών συναντήσεων μεταξύ 20-22 Ιουλίου, με παρουσιάσεις 15 λεπτών και συναντήσεις Business 2 Business (B2B) για την παρουσίαση καινοτομιών στους τομείς της ελαιοκομίας και των βοσκοτόπων σε παραγωγικούς φορείς, συνεταιρισμούς, αγροτικές επιχειρήσεις, ελαιοκαλλιεργητές, ελαιουργεία που αναζητούν λύσεις για την αντιμετώπιση προκλήσεων που αντιμετωπίζουν.

Στόχος των συναντήσεων ήταν η ενημέρωση και αλληλεπίδραση μεταξύ των φορέων που παράγουν τις καινοτομίες και αυτών που μπορούν δυνητικά να τις χρησιμοποιήσουν, η σύναψη νέων επαφών και η ενημέρωση σε καινοτόμες ιδέες, εργαλεία και υπηρεσίες.

Το σύστημα ευφυούς γεωργίας gaiasense ήταν μία από τις καινοτομίες που παρουσιάστηκαν στο πλαίσιο της εκδήλωσης, με έμφαση στην ελαιοκαλλιέργεια. Πιο συγκεκριμένα, ο Υπεύθυνος Εξωστρέφειας και Δικτύωσης της NEUROPUBLIC Βασίλης Πρωτονοτάριος στο πλαίσιο δύο 15λεπτων παρουσιάσεων αναφέρθηκε στο καινοτόμο σύστημα ευφυούς γεωργίας gaiasense και στην εφαρμογή gaiasense mobile app για έξυπνα κινητά τηλέφωνα.

Η πρώτη παρουσίαση εστίασε στην καινοτομία του συστήματος ευφυούς γεωργίας gaiasense με αναφορά στην έννοια της ευφυούς γεωργίας, των οφελών που αποκομίζει ο παραγωγός και το περιβάλλον από αυτή, το ρόλο των δεδομένων και της τεχνολογίας στο σύστημα gaiasense, καθώς και τα μετρήσιμα οφέλη που αποκομίζει ο ελαιοπαραγωγός από το gaiasense.

Κατά τη διάρκεια της δεύτερης παρουσίασης παρουσιάστηκαν οι διάφορες λειτουργίες της εφαρμογής, έγινε επεξήγηση των παραμέτρων που παρουσιάζει η εφαρμογή, όπως ο δείκτης NDVI,  οι ημεροβαθμοί ανάπτυξης, οι ώρες ψύχους και η εξατμισοδιαπνοή αναφοράς. Επίσης έγινε αναφορά στις διαφορές ανάμεσα στα πακέτα gaiasense1 (πληροφοριακό) που είναι ήδη διαθέσιμο και gaiasense2 (συμβουλευτικό) που θα γίνει διαθέσιμο μέσα στο επόμενο διάστημα.

Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τους διοργανωτές της εκδήλωσης για την δυνατότητα που μας έδωσαν να παρουσιάσουμε την καινοτομία του συστήματος ευφυούς γεωργίας gaiasense, την κα. Lisa Radinovsky και τους συνεργάτες μας από το Yanni’s Olive Grove για την εξαιρετική επικοινωνία.

 

Διαδικτυακές ομιλίες καινοτομίας και ατομικές συναντήσεις με τους δημιουργούς των καινοτομιών (B2B meetings) στους τομείς της ελαιοκομίας και των βοσκοτόπων

Στο πλαίσιο των ομιλιών, από  Έλληνες δημιουργούς καινοτομιών, ερευνητές και επιχειρηματίες / ιδιωτικούς φορείς πραγματοποιήθηκαν παρουσιάσεις στα ελληνικά, σε ένα ευρύ φάσμα καινοτομιών που αφορούν τα ακόλουθα θέματα:

  • Συγκαλλιέργεια σε ελαιώνες
  • Γεωργία ακριβείας
  • Μηχανήματα
  • Προσδιορισμός οφέλους για την υγεία
  • Προσδιορισμός ποικιλίας προέλευσης ελιάς και ελαιόλαδου
  • Προετοιμασία για την αλλαγή του κλίματος
  • Επαναχρησιμοποίηση παραδοσιακών πρακτικών διαχείρισης αγροδασολίβαδων

Οι πληροφορίες για την κάθε καινοτομία αναφέρονται στα ελληνικά, αναλυτικά στην agenda της εκδήλωσης (https://livingagro-brokerage-event-2021.b2match.io/agenda). Οι συμμετέχοντες ενθαρρύνθηκαν στο «κλείσιμο» ιδιωτικών συναντήσεων απευθείας με τους δημιουργούς των καινοτομιών μέσω της πλατφόρμας του δικτύου praxis, πατώντας “request meeting” στο προφίλ του κάθε ενδιαφερόμενου δημιουργού. Αυτό θα τους επιτρέψει να ρωτήσουν συγκεκριμένες απορίες και να μάθουν περισσότερες πληροφορίες για τις καινοτομίες.

Για περισσότερες πληροφορίες για τις καινοτομίες στα αγγλικά επισκεφτείτε τον σύνδεσμο http://www.enicbcmed.eu/livingagro-innovations-catalogue-greek-b2b-meetings

Η συνάντηση οργανώθηκε από το Τμήμα Γενετικής & Βιοτεχνολογίας Οπωροκηπευτικών και πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια υλοποίησης του προγράμματος LIVINGAGRO ENI CBC Med το οποίο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (90%) και Εθνικούς Πόρους (10%). Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο συντονιστή του έργου για την Ελλάδα, Δρ. Παναγιώτη Καλαϊτζή-Συντονιστή Σπουδών & Έρευνας-Τμήμα Γενετικής & Βιοτεχνολογίας Οπωροκηπευτικών- [email protected] , τηλ. 2821035030.

Καινοτομίες που παρουσιάστηκαν

Συγκαλλιέργεια σε ελαιώνες

Γεωργία ακριβείας

Μηχανήματα

Προσδιορισμός οφέλους για την υγεία

  • Καινοτομία 10 : The Olive PredictorΠροκόπιος Μαγιάτης-Τομέας Φαρμακογνωσίας και Χημείας Φυσικών Προϊόντων-Τμήμα Φαρμακευτικής, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Προσδιορισμός ποικιλίας προέλευσης ελιάς και ελαιόλαδου

Προετοιμασία για την αλλαγή του κλίματος

Επαναχρησιμοποίηση παραδοσιακών πρακτικών διαχείρισης αγροδασολίβαδων

 

Τι είναι το LIVINGAGRO;

Το «LIVINGAGRO – Cross Border Living Laboratories for Agroforestry – Εργαστήρια διασυνοριακής διαβίωσης για την Αγροδασοπονία» είναι ένα έργο που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (90%) και Εθνικούς Πόρους (10%), και είναι αφιερωμένο στη συνάντηση/συγκέντρωση δημιουργών καινοτομιών και ενδιαφερόμενων φορέων για αμοιβαίες επωφελείς συνεργασίες που βασίζονται σε «ζωντανά εργαστήρια» (living labs) σχετικά με το πολυλειτουργικό σύστημα της ελιάς και τα βοσκοτόπια. Αυτά τα «ζωντανά εργαστήρια» περιλαμβάνουν στενότερη συνεργασία μεταξύ ερευνητών και οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων των Ελλήνων ελαιοκαλλιεργητών, των κτηνοτρόφων και άλλων ενδιαφερόμενων στον τομέα της ελιάς και της αγρο-δασοπονίας.

Τι κάνουν οι συνεργάτες του LIVINGAGRO;

Αντί απλώς να κάνουν έρευνα σε απομονωμένα εργαστήρια, οι ερευνητές ζητούν από τους αγρότες, τους εκπροσώπους των εταιρειών, τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής και άλλους ενδιαφερόμενους φορείς για πληροφορίες σχετικά με τους τύπους προβλημάτων που πρέπει να λύσουν, καθώς και για τις πιο εφαρμόσιμες λύσεις.

Τα μέλη της ομάδας LIVINGAGRO ανέλυσαν τα αιτήματα από πολλούς ενδιαφερόμενους που σχετίζονται με την ελιά, το ελαιόλαδο και την αγρο-δασοπονία για να προσδιορίσουν τις ανάγκες τους. Πολλοί ερωτηθέντες έδειξαν ότι επιθυμούν να αυξήσουν την ποιότητα του προϊόντος τους, να βελτιώσουν την υγεία των φυτών ή / και τη γονιμότητα του εδάφους, να μειώσουν το κόστος παραγωγής τους, να αυξήσουν την παραγόμενη ποσότητα και να μειώσουν τη χρήση χημικών προϊόντων.