15 Δεκεμβρίου 2017
Παρουσίαση του συστήματος gaiasense στο 23ο Διεθνές Συνέδριο MARS
Το σύστημα gaiasense παρουσιάστηκε στο 23ο Διεθνές Συνέδριο MARS, το οποίο πραγματοποιήθηκε μεταξύ 28 και 29 Νοεμβρίου 2017 στο Gormanston της Ιρλανδίας.

 

Το Συνέδριο διοργανώθηκε από το Joint Research Center της Ε.Ε. (JRC), σε συνεργασία με τη Γενική Διεύθυνση για τη Γεωργία και την Ανάπτυξη της Υπαίθρου (DG AGRI) και το Υπουργείο Γεωργίας, Τροφίμων και Αλιείας της Ιρλανδίας (DAFM). Σκοπός του φετινού Συνεδρίου ήταν η παρουσίαση και η συζήτηση εμπειριών Κρατών-Μελών της Ε.Ε. σχετικά με το Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου (ΟΣΔΕ), καθώς και οι σχετικές εξελίξεις για την απλοποίηση και τον εκμοντερνισμό της νέας ΚΑΠ.

H NEUROPUBLIC συμμετείχε στο συνέδριο με παρουσίαση η οποία είχε τίτλο “Effective agricultural monitoring for the new CAP” και με περίπτερο στο οποίο εκτέθηκαν τα τεχνολογικά εργαλεία και οι δυνατότητες του gaiasense.

Κατά την παρουσίαση αρχικά ο Κώστας Καράλας (MSc) ανέλυσε το τεχνολογικό πλαίσιο (framework) του gaiasense καθώς και τις δυνατότητες του. Παράλληλα παρουσίασε ζωντανά στο κοινό το πως υποστηρίζει με καινοτόμο τρόπο την ανάπτυξη υπηρεσιών ευφυούς γεωργίας στην χώρα μας.

Στην συνέχεια από τον Παναγιώτη Ηλία (Ph.D.) παρουσιάστηκε το πως μπορεί η τεχνολογία μέσα από την Ευφυή Γεωργία να υποστηρίξει αποτελεσματικά τους στόχους της ΚΑΠ και πως μπορεί ο Αγροτικός τομέας, η ΚΑΠ αλλά τα συστήματα διακυβέρνησης όπως το IACS να διαλειτουργήσουν στα πλαίσια της ψηφιακής οικονομίας με άλλες πλατφόρμες, όπως το gaiasense, δημιουργώντας με αυτό τον τρόπο προστιθέμενη αξία και συνθήκες που ευνοούν την δημιουργία οικονομίας κλίμακος και φάσματος στο Αγροδιατροφικό τομέα.

Κατά την διάρκεια των δύο ημέρων, οι συμμετέχοντες του Συνεδρίου και οι διοργανωτές (JRC) είχαν την ευκαιρία να ενημερωθούν στο περίπτερο της NEUROPUBLIC σχετικά με το σύστημα gaiasense αλλά και να δουν σε πραγματικό χρόνο και με πραγματικά δεδομένα την λειτουργία του συστήματος.