3 Οκτωβρίου 2023
Αντώνης Τσαγιόπουλος

«Το gaiasense δίνει σωστή ενημέρωση για τις βροχοπτώσεις, τις θερμοκρασίες και για την υγρασία, όπου είδαμε την μεγαλύτερη ωφέλεια».