3 Οκτωβρίου 2023
Ιωάννης Δημητρίου

«Το gaiasense δίνει σημαντικές πληροφορίες για την υγρασία, την παγωνιά. Με ενδιαφέρει πολύ το υδρόμετρο, μια λεπτομέρεια ουσιαστική για την καλλιέργειά μου».