9 Ιανουαρίου 2024
Παύλος Βούλγαρης

«Οι πρώτες εντυπώσεις μας είναι πολύ θετικές. Η εκπαίδευση ήταν ολοκληρωμένη και σε βάθος, η υποστήριξη που δεχόμαστε, ουσιαστική».