12 Απριλίου 2019
Συμφωνία Κρατών-Μελών της Ε.Ε. για την ψηφιοποίηση της ευρωπαϊκής γεωργίας

Στις 9 Απριλίου 2019, 24 Ευρωπαϊκές χώρες, μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα, υπέγραψαν μια Δήλωση Συνεργασίας για “Ένα ευφυές και αειφόρο ψηφιακό μέλλον για τη γεωργία και την ύπαιθρο της Ευρώπης“. Σκοπός αυτής της συνεργασίας είναι η ανάληψη δράσεων για την ουσιαστική υποστήριξη της ψηφιοποίησης της γεωργίας αλλά και γενικότερα της υπαίθρου στην Ευρώπη.

Digital Day 2019 banner

Η ανακοίνωση και η υπογραφή της συμφωνίας πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του Digital Day 2019, ενός γεγονότος που έχει ως στόχο να επιτρέψει σε όσα Κράτη-Μέλη ενδιαφέρονται να ενώσουν τις δυνάμεις τους και να συγκεντρώσουν τους πόρους που απαιτούνται για τη διευκόλυνση της ψηφιοποίησης διαφορετικών τομέων και διαδικασιών.

Είναι σημαντικό ότι η συγκεκριμένη δραστηριότητα ουσιαστικά αναγνωρίζει τη δυναμική των ψηφιακών τεχνολογιών για την αντιμετώπιση σημαντικών και άμεσων οικονομικών, κοινωνικών, κλιματικών και περιβαλλοντικών προκλήσεων που αντιμετωπίζει ο αγροδιατροφικός τομέας και η ύπαιθρος της Ευρώπης. Η δήλωση αποτελεί μέρος της συνολικής προσπάθειας της Ε.Ε. για την επιτάχυνση του ψηφιακού μετασχηματισμού της γεωργίας και της υπαίθρου στην Ευρώπη.

Η σημερινή δέσμευση των Κρατών-Μελών για συνεργασία σε δράσεις που θα επιταχύνουν τον ψηφιακό μετασχηματισμό της γεωργίας είναι εξαιρετικά νέα. Η Ε.Ε. θα υποστηρίξει και θα διευκολύνει αυτές τις δράσεις.

Η σχετική ανακοίνωση της Ε.Ε. αναφέρεται στην ηγετική θέση της Ε.Ε. ως προς την παραγωγή τροφίμων και ταυτόχρονα στις προκλήσεις που αντιμετωπίζει ο αγροδιατροφικός τομέας της. Οι νέες ψηφιακές τεχνολογίες όπως η Τεχνητή Νοημοσύνη, η Ρομποτική, το Διαδίκτυο των πραγμάτων και το 5G αναφέρονται ως μέσα που μπορούν να βελτιώσουν την παραγωγικότητα της γεωργίας, βελτιώνοντας ταυτόχρονα την οικονομική και περιβαλλοντική αειφορία της. Η αυξημένη χρήση ψηφιακών τεχνολογιών αναμένεται να έχει θετικό αντίκτυπο στην ποιότητα ζωής της υπαίθρου, και μπορεί να συμβάλλει στην προσέλκυση νέων στο αγροτικό τομέα, όχι μόνο στην πρωτογενή παραγωγή αλλά και σε σχετικές επιχειρήσεις του αγροδιατροφικού τομέα.

Η ευρωπαϊκή γεωργία και ύπαιθρος πρέπει να επωφεληθούν πλήρως από τον συνεχιζόμενο ψηφιακό μετασχηματισμό των οικονομιών και των κοινωνιών μας

Αυτή η πρωτοβουλία επιβεβαιώνει την προσέγγιση που ακολουθεί εδώ και χρόνια το σύστημα ευφυούς γεωργίας gaiasense, η οποία αποσκοπεί στην ψηφιοποίηση της ελληνικής αγροτικής παραγωγής με όσα οφέλη αυτή συνεπάγεται για τον Έλληνα παραγωγό, το περιβάλλον και την οικονομία γενικότερα.

Μπορείτε να διαβάσετε τη σχετική ανακοίνωση της Ε.Ε. εδώ.