11 Μαρτίου 2018
Συνέντευξη για το gaiasense στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Best TV

Στα πλαίσια της σειράς εκδηλώσεων που πραγματοποιήθηκαν πρόσφατα στη Μεσσηνία, ο Υπεύθυνος Έργων Ευφυούς Γεωργίας της NEUROPUBLIC κ. Κώστας Μίχος παραχώρησε συνέντευξη στον περιφερειακό τηλεοπτικό σταθμό Best TV της Καλαμάτας στη διάρκεια του κεντρικού δελτίου ειδήσεων του σταθμού.

Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης ο κ. Μίχος αναφέρθηκε στον τρόπο με τον οποίο το σύστημα ευφυούς γεωργίας gaiasense αξιοποιεί διαφορετικούς τύπους δεδομένων και επιστημονική γνώση προκειμένου να υποστηρίξει τις υπηρεσίες άρδευσης, λίπανσης και φυτοπροστασίας. αλλά και τον τρόπο με τον οποίο αυτές εφαρμόζονται σε διαφορετικές καλλιέργειες. Η συζήτηση εστίασε στα οφέλη που αποκομίζουν οι παραγωγοί (οικονομικό, βελτίωση της παραγωγής και μείωση περιβαλλοντικής επιβάρυνσης) μέσα από την χρήση των υπηρεσιών.