Ετικέτα: Smart Farming

Το gaiasense της NEUROPUBLIC συμβάλλει στη βιώσιμη καλλιέργεια βιολογικών αβοκάντο μέσω της συμμετοχής του στο έργο Farmtopia

Alt text

Το έργο Farmtopia αποσκοπεί στην ενδυνάμωση των μικρομεσαίων γεωργικών εκμεταλλεύσεων με καινοτόμες λύσεις ψηφιακής γεωργίας, προσβάσιμες σε όλους

Με στόχο τον μετασχηματισμό των γεωργικών πρακτικών, το έργο Farmtopia προωθεί την ευρύτερη υιοθέτηση Ψηφιακών Λύσεων Γεωργίας μέσω ενός συνεργατικού μοντέλου ανάπτυξης που εστιάζει στις πραγματικές ανάγκες των μικρών και μεσαίων γεωργικών εκμεταλλεύσεων. Στο πλαίσιο αυτό, το έργο υλοποιεί 9 Πιλοτικές Εφαρμογές Βιώσιμης Καινοτομίας σε επιλεγμένες καλλιέργειες και τομείς της κτηνοτροφίας με υψηλή τοπική σημασίας. Οι συγκεκριμένες πιλοτικές δράσεις περιλαμβάνουν την ανάπτυξη, εφαρμογή, αξιολόγηση και επίδειξη εξατομικευμένων λύσεων ψηφιακής γεωργίας, αναδεικνύοντας τα οφέλη και πλεονεκτήματα σε σύγκριση με τις υφιστάμενες πρακτικές και τεχνολογικές λύσεις.

Μία από τις παραπάνω πιλοτικές εφαρμογές υλοποιείται και στην Ελλάδα, υπό τον συντονισμό της NEUROPUBLIC ΑΕ, μια πρωτοπόρου εταιρεία Πληροφορικής με εξειδίκευση στον αγροδιατροφικό κλάδο. Το συγκεκριμένο πιλοτικό επικεντρώνεται στην βιολογική καλλιέργεια αβοκάντο και αντιμετωπίζει προκλήσεις οικονομικής και περιβαλλοντικής βιωσιμότητας μέσω της συνδιαμόρφωσης και εφαρμογής του συστήματος ευφυούς γεωργίας gaiasense της NEUROPUBLIC, με την προοπτική να μειώσει την κατανάλωση νερού έως 15% και το συνολικό κόστος παραγωγής έως 10%.

Οι μικρότερες σε μέγεθος καλλιέργειες συνήθως χαρακτηρίζονται από κατακερματισμό των αγροτεμαχίων και περιορισμένους οικονομικούς πόρους, που καθιστούν την παραγωγή βιολογικών αβοκάντο αρκετά δαπανηρή και σε πολλές περιπτώσεις μη βιώσιμη για τον παραγωγό. Με τις αυξανόμενες ανάγκες άρδευσης, δημιουργείται η ανάγκη να μειωθούν οι εισροές κόστους και ταυτόχρονα να μετριαστεί η περιβαλλοντική επίπτωση.

Με την τεχνολογική υποδομή έτοιμη και τις προκλήσεις χαρτογραφημένες, η NEUROPUBLIC AE, σε συνεργασία με την GAIA ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ, που εκπροσωπεί τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Παραγωγών Βιολογικών Προϊόντων Χανίων ο οποίος συμμετέχει στο σχετικό Πιλοτικό Πρόγραμμα Βιώσιμης Καινοτομίας, αποσκοπεί στο να αξιοποιήσει τις επαναχρησιμοποιήσιμες ενοτήτων λογισμικού που αναπτύσσει το έργο με σκοπό την βελτίωση της λύσης ευφυούς γεωργίας gaiasense. Απώτερος στόχος είναι η παροχή εξατομικευμένων, υψηλής ακρίβειας συμβουλών άρδευσης και λίπανσης για την καλλιέργεια βιολογικών αβοκάντο, βελτιστοποιώντας τη χρήση εισροών και την αποδοτικότητα της καλλιέργειας.

Το πιλοτικό πρόγραμμα περιλαμβάνει τη δημιουργία ενός περιφερειακού IoT δικτύου τηλεμετρικών σταθμών και αισθητήρων, εγκατεστημένων σε 7 διαφορετικά παραγωγικά αγροτεμάχια διασφαλίζοντας  την εξασφάλιση υψηλής ακρίβειας τοπικών δεδομένων. Αυτοί, σε συνδυασμό με δορυφορικά δεδομένα και χωροχρονικές αναλύσεις, τροφοδοτούν συστήματα υποστήριξης λήψης αποφάσεων, προσφέροντας συμβουλές υψηλής ποιότητας στους γεωπόνους και στους αγρότες για τις καθημερινές τους καλλιεργητικές εργασίες. Επίσης, το συγκεκριμένο πιλοτικό πρόγραμμα διευκολύνει την ελεγχόμενη ανταλλαγή α) καταγραφών από τους τηλεμετρικούς σταθμούς και τους αισθητήρες, β) γεωργικών συμβουλών, και γ) περιφερειακών δεδομένων μεταξύ των αγροτικών συνεταιρισμών βιολογικού αβοκάντο, τοπικών γεωπόνων και εταιρειών τροφίμων.

Ο επικεφαλής του πιλοτικού προγράμματος κ. Βασίλης Παπασπηλίου εκ μέρους της NEUROPUBLIC AE επισημαίνει:

«Με την εφαρμογή του καινοτόμου συστήματος ευφυούς γεωργία gaiasense, το πιλοτικό πρόγραμμα στις καλλιέργειες βιολογικών αβοκάντο στην περιοχή των Χανίων αποσκοπεί στο να επιτύχει μείωση έως 15% στην κατανάλωση νερού, 10% στην χρήση λιπασμάτων και 10% στο κόστος παραγωγής».

Δημοσίευση της Ανοικτή Πρόσκλησης Καινοτομίας μέσα στο 2024

Το έργο θα απευθύνει Ανοικτή Πρόσκληση προς ενδιαφερόμενους φορείς για την ανάπτυξη και πιλοτική εφαρμογή λύσεων ευφυούς γεωργίας στο πλαίσιο 9 νέων πιλοτικών προγραμμάτων Βιώσιμης Καινοτομίας. Οι εκμεταλλεύσεις αυτές θα  επωφεληθούν από τις επαναχρησιμοποιήσιμες ενότητες λογισμικού του Farmtopia. Συνολικά, θα  διατεθούν €900.000, που αντιστοιχούν σε €100.000 ανά πιλοτικό.

Δυναμική Κοινότητα Ενδιαφέροντος Για Λύσεις Ψηφιακής Γεωργίας

Tο έργο Farmtopia, μέσω της συνεργατικής προσέγγισης στην δημιουργία Λύσεων Ψηφιακής Γεωργίας, θα εντείνει την συνεργασία μεταξύ των εμπλεκομένων φορέων κατά μήκος της αλυσίδας αξίας (πάροχοι Λύσεων Ψηφιακής Γεωργίας, παραγωγοί, γεωργικοί σύμβουλοι, φορείς χάραξης πολιτικής κτλ.) δημιουργώντας μια συνεχώς αναπτυσσόμενη κοινότητα ενδιαφέροντος που αναμένεται να συμβάλλει σημαντικά στην προώθηση της υιοθέτησης εξατομικευμένων Λύσεων Ψηφιακής Γεωργίας σε μεγάλη κλίμακα.

Το έργο Farmtopia (GA number: 101083541) χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα “Ορίζοντας Ευρώπη” της Ευρωπαϊκής Ένωσης με συνολικό προϋπολογισμό περίπου 5,7 εκατομμύρια Ευρώ και διάρκεια 3 έτη (Σεπτέμβριος 2023 – Αύγουστος 2026). Συντονιστής είναι η εταιρεία NEUROPUBLIC AE και στο εταιρικό σχήμα συμμετέχουν 22 οργανισμοί από 12 Ευρωπαϊκές χώρες.

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στο website του έργου καθώς και στις σελίδες μας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης Facebook, LinkedIn, Twitter και  YouTube.