24 Νοεμβρίου 2018
Το gaiasense ανάμεσα στις καλές πρακτικές του Copernicus4Regions

Το gaiasense επιλέχθηκε πρόσφατα ως καλή πρακτική αξιοποίησης δορυφορικών δεδομένων σε Ευρωπαϊκό επίπεδο, στο πλαίσιο της δράσης Copernicus4Regions. Η δράση υποστηρίζεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Διαστήματος (European Space Agency – ESA) και το το δίκτυο NEREUS | Network of European Regions Using Space Technologies.

Η έκδοση που προέκυψε από τη δράση έχει τίτλο “Η συνεχώς αυξανόμενη χρήση του συστήματος Copernicus στις περιφέρειες της Ευρώπης” και περιλαμβάνει όλες τις περιπτώσεις που έχουν αξιολογηθεί θετικά και επιλεχθεί στο πλαίσιο της δράσης, μεταξύ των οποίων και το σύστημα gaiasense.

Copernicus4Regions report

Στη σελίδα 52 της έκδοσης, μπορείτε να διαβάσετε την περιγραφή που αφορά στο gaiasense: Τα προβλήματα που καλείται να επιλύσει μέσω των υπηρεσιών ευφυούς γεωργίας για να υποστηρίξει τον ελληνικό αγροτικό τομέα, τον τρόπο με τον οποίο αξιοποιεί δορυφορικά δεδομένα και τεχνολογίες, τα οφέλη που παρέχει στους χρήστες του και τα επόμενα βήματα.

Μπορείτε να κατεβάσετε ολόκληρη την έκδοση από τη σελίδα του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διαστήματος (PDF).

Τέλος, η έκδοση παρουσιάστηκε σε ειδική εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε για το σκοπό αυτό στις 22 Νοεμβρίου 2018 στις εγκαταστάσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στις Βρυξέλλες. Η εκδήλωση ήταν ανοιχτή για το κοινό και εστίασε στην ανάδειξη των τρόπων με τους οποίους φορείς μπορούν να αξιοποιήσουν τα δορυφορικά δεδομένα του προγράμματος Copernicus της Ε.Ε. για την ανάπτυξη νέων υπηρεσιών και τη βελτίωση αυτών που υπάρχουν ήδη.

Copernicus4Regions_event

 

Πηγή φωτογραφίας: NEREUS Twitter stream