16 Οκτωβρίου 2023
Το gaiasense app αναβαθμίστηκε και απέκτησε νέες δυνατότητες! Συμβουλή Θρέψης & Ισοζύγιο Θρεπτικών Στοιχείων

Με μια ματιά:

  • Υπολογίζεις τις ανάγκες της καλλιέργειάς σου σε θρεπτικά στοιχεία 
  • Παίρνεις προσωποποιημένη συμβουλή θρέψης για το χωράφι σου
  • Εφαρμόζεις πρακτικές φιλικές προς το περιβάλλον και το κλίμα
  • Επωφελείσαι από την επιπλέον «πράσινη» ενίσχυση των Οικολογικών Προγραμμάτων

Συμβουλή Θρέψης

Πλέον, χάρη στο gaiasense app θα μπορείς να λαμβάνεις Συμβουλή Θρέψης για όποιο αγροτεμάχιό σου επιθυμείς. 

Τι σημαίνει αυτό;

Η υπηρεσία της Συμβουλής Θρέψης αναλύει την γονιμότητα του εδάφους στο αγροτεμάχιο τόσο στις βασικές ιδιότητες του εδάφους όσο και στην περιεκτικότητα σε θρεπτικά στοιχεία. Υπολογίζει τη διαθεσιμότητα αλλά και τις απώλειες των θρεπτικών στοιχείων και τις αντιπαραβάλλει με τις ανάγκες τις καλλιέργειας. Εάν οι ανάγκες δεν καλύπτονται από το έδαφος, προχωρά σε συμβουλή προσθήκης των στοιχείων που υπολείπονται. Για την προσθήκη των στοιχείων προτείνονται τα κατάλληλα λιπάσματα, η ακριβής δοσολογία και ο χρόνος εφαρμογής τους για βέλτιστα δυνατά αποτελέσματα, πάντα με έμφαση στην προστασία των φυσικών πόρων.

Πώς θα βγάλεις τη Συμβουλή

Συνδέσου στο gaiasense app. Στην αρχική σελίδα, μέσα από το μενού, μπορείς να επιλέξεις «Έκδοση Συμβουλής Θρέψης». Θα εμφανιστεί η λίστα των αγροτεμαχίων σου, απ’ όπου μπορείς να διαλέξεις αυτό για το οποίο επιθυμείς να λάβεις τη συμβουλή. Στη συνέχεια, επιλέγεις μια καλλιέργεια από αυτές που εκτελούνται στο συγκεκριμένο χωράφι επί του παρόντος.

Τέλος, επιλέγεις μια εδαφική ανάλυση από τις διαθέσιμες και πατώντας «Έκδοση» λαμβάνεις τη συμβουλή.

Προτείνουμε να επιλέξεις την πιο πρόσφατη εδαφική ανάλυση που έχει καταχωρηθεί, ώστε η συμβουλή που θα παραχθεί να βασίζεται σε δεδομένα που αποτυπώνουν καλύτερα την πραγματική κατάσταση του εδάφους.*Σημείωση: Η υπηρεσία της Συμβουλής Θρέψης προϋποθέτει πως για το αγροτεμάχιο επιλογής σου έχει ήδη καταχωρηθεί στην πλατφόρμα του gaiasense, από εσένα ή το γεωργικό σου σύμβουλο μια εδαφική ανάλυση πλήρους πακέτου (advanced). Σε διαφορετική περίπτωση, η εντολή δεν θα μπορέσει να εκτελεστεί.

Ισοζύγιο Θρεπτικών Στοιχείων

Επιπλέον, με το ανανεωμένο gaiasense app μπορείς πλέον να λαμβάνεις Ισοζύγιο Θρεπτικών Στοιχείων για το αγροτεμάχιο της επιλογής σου.

Τι σημαίνει αυτό;

Η υπηρεσία της Συμβουλής Θρέψης αναλύει την γονιμότητα του εδάφους στο αγροτεμάχιο τόσο στις βασικές ιδιότητες του εδάφους όσο και στην περιεκτικότητα σε θρεπτικά στοιχεία. Υπολογίζει τη διαθεσιμότητα αλλά και τις απώλειες των θρεπτικών στοιχείων και τις αντιπαραβάλλει με τις ανάγκες τις καλλιέργειας. Εάν οι ανάγκες δεν καλύπτονται από το έδαφος, προχωρά σε συμβουλή προσθήκης των στοιχείων που υπολείπονται. Για την προσθήκη των στοιχείων προτείνονται τα κατάλληλα λιπάσματα, η ακριβής δοσολογία και ο χρόνος εφαρμογής τους για βέλτιστα δυνατά αποτελέσματα, πάντα με έμφαση στην προστασία των φυσικών πόρων.

Πώς θα υπολογίσεις το Ισοζύγιο

Συνδέσου στο gaiasense app. Στην αρχική σελίδα, μέσα από το μενού, μπορείς να επιλέξεις «Έκδοση Ισοζυγίου Θρεπτικών Στοιχείων». Θα εμφανιστεί η λίστα των αγροτεμαχίων σου, απ’ όπου μπορείς να επιλέξεις αυτό για το οποίο επιθυμείς να λάβεις το Ισοζύγιο. Στη συνέχεια, επιλέγεις μια καλλιέργεια από αυτές που εκτελούνται στο συγκεκριμένο χωράφι επί του παρόντος. 

Κατόπιν, επιλέγεις μια εδαφική ανάλυση advanced πακέτου από τις διαθέσιμες. Προτείνουμε να προτιμήσεις την εδαφική ανάλυση που ταιριάζει καλύτερα χρονολογικά με το διάστημα που θα επιλέξεις στη συνέχεια.

Τέλος, διαλέγεις το χρονικό διάστημα για το οποίο σε ενδιαφέρει να υπολογίσεις το Ισοζύγιο Θρεπτικών Στοιχείων. Το χρονικό εύρος που μπορείς να επιλέξεις, έχει οριστεί ώστε να μην ξεπερνά το ένα έτος (365 ημέρες) και να εμπεριέχει μία καλλιεργητική περίοδο.

Πατώντας «Έκδοση» λαμβάνεις αναφορά για το εν λόγω Ισοζύγιο.

Σημειώνεται ότι αφού εκτιμηθούν οι Ανάγκες Καλλιεργητικής Περιόδου, εμφανίζονται οι Εφαρμογές Λίπανσης που έχεις καταγράψει, για το διάστημα της επιλογής σου. Το τελικό Ισοζύγιο Θρεπτικών Στοιχείων και ο αντίστοιχος Χαρακτηρισμός, προκύπτουν από την αντιπαραβολή των Αναγκών με το σύνολο των Εφαρμογών.

Εάν το σύνολο κάποιου στοιχείου που προστέθηκε υπερκαλύπτει τις ανάγκες της καλλιέργειας για την επιλεγμένη καλλιεργητική περίοδο, τότε θα δοθεί στο Ισοζύγιο ο χαρακτηρισμός «Πλεόνασμα». Εάν, αντιθέτως, υπολείπεται των αναγκών, θα χαρακτηριστεί ως «Έλλειψη», και εάν οι ανάγκες έχουν καλυφθεί επακριβώς, δίνεται ο χαρακτηρισμός «Ουδέτερο Ισοζύγιο».* *Σημείωση: Η υπηρεσία του Ισοζυγίου Θρεπτικών Στοιχείων προϋποθέτει πως για το αγροτεμάχιο της επιλογής σου έχει ήδη καταχωρηθεί στην πλατφόρμα του gaiasense, από εσένα ή τον γεωργικό σου σύμβουλο, μια εδαφική ανάλυση πλήρους πακέτου (advanced). Σε διαφορετική περίπτωση η εντολή δεν θα μπορέσει να εκτελεστεί.