28 Φεβρουαρίου 2020
Το gaiasense ως καλή πρακτική ψηφιακής καινοτομίας στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Η Γενική Διευθύντρια της GAIA ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ, Έλλη Τσιφόρου, ήταν ανάμεσα στους προσκεκλημένους από την Επιτροπή Γεωργίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ομιλητές, στο πλαίσιο δημόσιας ακρόασης που πραγματοποιήθηκε στις 18 Φεβρουαρίου 2020 στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Την ακρόαση με θέμα “EU support for innovation in agriculture” (PDF), στην οποία συμμετείχαν ως ομιλητές στελέχη Γενικών Διευθύνσεων της Ε.Ε. και επιλεγμένων ερευνητικών φορέων, συντόνισε ο Επικεφαλής της Επιτροπής Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης του Ευρωκοινοβουλίου κ. Norbert Lins.

Η εισήγηση της κας Τσιφόρου εστίασε στο ρόλο της ψηφιακής καινοτομίας στην αειφορία της γεωργίας και παρουσίασε την περίπτωση της Ελλάδας. Κεντρικό ρόλο στην παρουσίασή της είχε το καινοτόμο σύστημα ευφυούς γεωργίας gaiasense, και ο τρόπος με τον οποίο αυτό επιτρέπει ακόμη και σε μικροκαλλιεργητές να ωφεληθούν από νέες τεχνολογίες, δεδομένα και επιστημονικά αποτελέσματα για την αειφόρο παραγωγή τροφίμων.

Η κα Τσιφόρου αναφέρθηκε επίσης στα συμπεράσματα που έχουν εξαχθεί μέχρι σήμερα από την εφαρμογή του gaiasense στην Ελλάδα και το εξωτερικό, τα οποία μπορούν να βοηθήσουν φορείς χάραξης πολιτικής να κατανοήσουν καλύτερα την αντιμετώπιση μιας τέτοιας προσέγγισης από την πλευρά των παραγωγών και των γεωργικών συμβούλων.

Μπορείτε να παρακολουθήσετε ολόκληρη την εισήγηση της κας Τσιφόρου στο βίντεο της ακρόασης (ξεκινώντας από το 16:35).