9 Δεκεμβρίου 2019
Το gaiasense στο 3o Παγκύπριο Συνέδριο Γεωργίας

Στο 3o Παγκύπριο Συνέδριο Γεωργίας πραγματοποιήθηκε στις 4 Δεκεμβρίου 2019, στη Λευκωσία, με τη συμμετοχή μεγάλου αριθμού εκπροσώπων του αγροδιατροφικού τομέα της Κύπρου, όπως παραγωγοί και φορείς αγροτικών οργανώσεων, γεωπόνοι, ερευνητές, τεχνολόγοι τροφίμων, φορείς παραγωγής, μεταποίησης και εμπορίας αγροτικών προϊόντων, καθώς και εκπρόσωποι του δημοσίου τομέα.

3ο Παγκύπριο Συνέδριο Γεωργίας

Ο Διευθυντής Έργου της GAIA ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ, κ. Δημήτρης Καπνιάς ήταν ένας από τους προσκεκλημένους ομιλητές του Συνεδρίου. Στο πλαίσιο της εισήγησής του, που εστίασε στη συμβολή του ψηφιακού μετασχηματισμού στη βιωσιμότητα του πρωτογενούς τομέα, ο κ. Καπνιάς παρουσίασε το παράδειγμα της Ελλάδας, το σύστημα Ευφυούς Γεωργίας gaiasense.

Ο κ. Καπνιάς αναφέρθηκε στο gaiasense ως το πλέον φιλόδοξο πρόγραμμα εφαρμογής πρακτικών ευφυούς γεωργίας στην Ε.Ε. που στοχεύει στην ορθολογική χρήση των εισροών στις καλλιέργειες και συμβάλλει αποφασιστικά στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των αγροτικών εκμεταλλεύσεων, μειώνοντας παράλληλα το περιβαλλοντικό αποτύπωμα, όπως επιτάσσουν οι αυξημένες “πράσινες” απαιτήσεις της νέας ΚΑΠ.

3ο Παγκύπριο Συνέδριο Γεωργίας - Καπνιάς

Όπως, χαρακτηριστικά δήλωσε “Η γνώση και η καινοτομία αναγνωρίζονται ως ένας αποτελεσματικός τρόπος για να επιτευχθεί κάτι τέτοιο και δεν είναι τυχαίο ότι ο ψηφιακός μετασχηματισμός της γεωργίας αποτελεί εγκάρσιο στόχο της μελλοντικής ΚΑΠ, ώστε να είμαστε σε θέση να παράγουμε “περισσότερα (και καλύτερα) με λιγότερα“’.

(Πηγή)

3ο Παγκύπριο Συνέδριο Γεωργίας - πάνελ