5 Ιουνίου 2019
Το gaiasense στο Συμπόσιο “Τα Μαθηματικά στην Εποχή της 4ης Βιομηχανικής Επανάστασης”

Μεταξύ 29 και 30 Μαΐου 2019 πραγματοποιήθηκε στο Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών Συμπόσιο με τίτλο “Τα Μαθηματικά στην Εποχή της 4ης Βιομηχανικής Επανάστασης“, στο πλαίσιο των επιστημονικών δραστηριοτήτων του Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Μαθηματική Προτυποποίηση σε Σύγχρονες Τεχνολογίες και τη Χρηματοοικονομική» και του Εργαστηρίου «Οικονομικών Μαθηματικών και Μαθηματικής Βελτιστοποίησης»

Σκοπός του Συμποσίου ήταν να φέρει σε επαφή επιστήμονες που δραστηριοποιούνται στον ακαδημαϊκό χώρο, τις επιχειρήσεις και την αγορά στην Ελλάδα αλλά και διεθνώς, στα αντικείμενα των τριών κατευθύνσεων: Τεχνολογίες Αιχμής, Μαθηματικά της Επιστήμης των Δεδομένων και Οικονομικά/Χρηματοοικονομικά. Μέσω του συμποσίου, οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να ενημερωθούν σχετικά με σύγχρονες εφαρμογές των μαθηματικών σε διάφορους τομείς των Θετικών Επιστημών, της Τεχνολογίας και της Οικονομίας αλλά και τις διεθνείς τάσεις στα σχετικά αντικείμενα τόσο από επιστημονική / ακαδημαϊκή όσο και από επαγγελματική πλευρά.Το gaiasense σε Συμπόσιο του Ε.Μ.Π.

Στο πλαίσιο της 7ης Θεματικής Ενότητας “Επιστήμη Δεδομένων & Μαθηματικά”, ο Δρ. Δημήτρης Συκάς, Υπεύθυνος Μηχανικός Τηλεπισκόπησης της NEUROPUBLIC εστίασε στον τρόπο με τον οποίο η τηλεπισκόπηση και τα δεδομένα αξιοποιούνται από το gaiasense μέσα από την παρουσίασή του με τίτλο  “gaiasense – Οι Υπηρεσίες Ευφυούς Γεωργίας και ολοκλήρωση επιγείου δικτύου μετρήσεων με δορυφορικά δεδομένα“.

Μπορείτε να παρακολουθήσετε την παρουσίαση του κ. Συκά σχετικά με το gaiasense στο 3:36:00 του βίντεο που ακολουθεί.