29 Μαρτίου 2018
Το σύστημα ευφυούς γεωργίας gaiasense στο 1ο Αγροτικό Συνέδριο του ΣΑΣΟΕΕ

Το 1ο Αγροτικό Συνέδριο του Συνδέσμου Αγροτικών Συνεταιριστικών Οργανώσεων και Επιχειρήσεων Ελλάδος (Σ.Α.Σ.Ο.Ε.Ε.), με τίτλο “Ο αγροτικός τομέας της Ελλάδας μετά το 2020 και η νέα Κοινή Αγροτική Πολιτική της Ε.Ε.” πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 27 Μαρτίου 2018 στο ξενοδοχείο Divani Caravel της Αθήνας. Μεγάλος αριθμός φορέων, μεταξύ των οποίων αγροτικοί συνεταιρισμοί και οργανώσεις παραγωγών, εταιρείες που δραστηριοποιούνται στον αγροδιατροφικό τομέα, ακαδημαϊκοί, ερευνητές, εκπρόσωποι της Ε.Ε. και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, και φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης, παρακολούθησαν το Συνέδριο.

Σκοπός του Συνεδρίου ήταν η διαμόρφωση μιας ολοκληρωμένης, πολύπλευρης πρότασης για τη Νέα Κοινή Αγροτική Πολιτική (ΚΑΠ) που θα εφαρμοστεί μετά το 2020, μέσα από τις συζητήσεις και παρουσιάσεις που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκειά του.

Στα πλαίσια του Συνεδρίου, και πιο συγκεκριμένα κατά τη διάρκεια της 4ης ενότητάς του που αφορούσε στις εισροές και τις σύγχρονες τεχνολογίες στο χώρο της γεωργίας, παρουσιάστηκε το σύστημα ευφυούς γεωργίας gaiasense από τον Δρ. Παναγιώτη Ηλία, Διευθυντή Έρευνας της NEUROPUBLICΗ παρουσίαση του κ. Ηλία εστίασε στις ιδιαιτερότητες του Ελληνικού αγροτικού τομέα και το πώς οι υπηρεσίες ευφυούς γεωργίας του gaiasense μπορούν να τις αντιμετωπίσουν με έναν αποτελεσματικό και προσιτό τρόπο. Επίσης έγινε ιδιαίτερη αναφορά στον τρόπο με τον οποίο σχεδιάζονται και υλοποιούνται οι υπηρεσίες του gaiasense καθώς και στο πλάνο επέκτασης του δικτύου του gaiasense για το 2018.

Στη συνέχεια, ο Πρόεδρος του Συνεταιρισμού Πήγασος Αγροδιατροφή «7 Grapes» κ. Μάρκος Λέγγας, αναφέρθηκε στα πλεονεκτήματα που τόσο ο συνεταιρισμός ως σύνολο όσο και οι μεμονωμένοι παραγωγοί, έχουν αποκομίσει από την υιοθέτηση νέων τεχνολογιών και προσεγγίσεων όπως το gaiasense στην παραγωγή επιτραπέζιου σταφυλιού. Επίσης αναφέρθηκε στην ανάγκη για ψηφιοποίηση της αγροτικής παραγωγής προκειμένου να βελτιωθεί η ανταγωνιστικότητα των Ελληνικών αγροτικών προϊόντων στις διεθνείς αγορές.

Νωρίτερα στην ίδια ενότητα, η κα. Έλλη Τσιφόρου από το Γραφείο Βρυξελλών της GAIA ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ είχε αναφερθεί μέσω της παρουσίασής της με τίτλο “Η ευφυής γεωργία στη νέα ΚΑΠ” στο ρόλο που μπορεί να διαδραματίσει η ευφυής γεωργία, ως μέσο ψηφιοποίησης της γεωργίας, στη νέα ΚΑΠ.

Η κα. Έλλη Τσιφόρου αναφέρεται στο ρόλο της Ευφυούς Γεωργίας στη νέα ΚΑΠ, , στο 1ο Συνέδριο του ΣΑΣΟΕΕ