3 Απριλίου 2023
Βιώσιμη ανάπτυξη του εθνικού τομέα βαμβακιού μέσω έξυπνης γεωργίας: συνάντηση εργασίας για το μέλλον του κλάδου

Η επιδίωξη της βιώσιμης ανάπτυξης είναι σήμερα μια κρίσιμη πρόκληση για τον εθνικό τομέα του βαμβακιού. Εν μέσω της κλιματικής αλλαγής, της εξάντλησης των φυσικών πόρων και των οικονομικών πιέσεων, αυτή η εξέλιξη απαιτεί μια περίπλοκη προσέγγιση. Στο εργαστήριο με θέμα «Αειφόρος Ανάπτυξη του Εθνικού Τομέα Βαμβακιού μέσω της Ευφυούς Γεωργίας», προτείνουμε μια στρατηγική για το μέλλον του κλάδου.

Η βαμβακοκαλλιέργεια αντιμετωπίζει περιβαλλοντικές προκλήσεις και προκλήσεις της αγοράς. Οι αγρότες πρέπει να εφαρμόζουν πιο αποτελεσματικές μεθόδους και να μειώσουν τη χρήση φυτοφαρμάκων και νερού. Ταυτόχρονα, πρέπει να διασφαλίσουν ότι οι εργαζόμενοι στον κλάδο αμείβονται δίκαια και ότι οι κοινότητες στις αγροτικές περιοχές ευημερούν.

Η ευφυής γεωργία, η οποία χρησιμοποιεί τεχνολογία όπως αισθητήρες, τεχνητή νοημοσύνη (AI) και δεδομένα, μπορεί να είναι η λύση. Η γεωργία ακριβείας επιτρέπει στους αγρότες να προσαρμόσουν τις πρακτικές τους στις τοπικές συνθήκες και τις ανάγκες των καλλιεργειών τους. Ταυτόχρονα, αλγόριθμοι και μοντέλα δεδομένων μπορούν να προβλέψουν τις βέλτιστες πρακτικές για την αύξηση της παραγωγικότητας και τη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος της γεωργίας.

Αυτό το εργαστήριο είναι μια ευκαιρία να συγκεντρωθεί η τεχνογνωσία από επιστήμονες, αγρότες και ειδικούς του κλάδου. Σκοπός μας είναι να προτείνουμε και να ανταλλάξουμε ιδέες για την ανάπτυξη μιας βιώσιμης, ανταγωνιστικής βιομηχανίας βαμβακιού που θα εξυπηρετεί τις ανάγκες της κοινωνίας μας και του πλανήτη.

Caption sample

 

Η Neuropublic παρέχει νέα ψηφιακά εργαλεία που προωθούν τα φιλικά προς το περιβάλλον πρότυπα βαμβακιού

Η αντιπροσωπεία της ΠΕΕΕΒ συναντήθηκε αρχικά με το Δ.Σ. και τον Πρόεδρο της NEUROPUBLIC κ. Χριστόδουλο Αντωνιάδη και ξεναγήθηκε στις εγκαταστάσεις της εταιρείας στον Πειραιά, όπου είδαν από κοντά την άριστη τεχνολογική της υποδομή και έθεσαν σχετικές ερωτήσεις στα εξειδικευμένα στελέχη.

Στη συνέχεια, τα μέλη της ΠΕΕΕΒ επισκέφθηκαν το υπερσύγχρονο gaiasense HUB, το δεύτερο ιδιόκτητο κτίριο της NEUROPUBLIC, όπου τους υποδέχθηκε η Διευθύνουσα Σύμβουλος της GAIA Business, Έλλη Τσιφόρου. Ακολούθησε ξενάγηση στην πλήρως αυτοματοποιημένη γραμμή παραγωγής, την αποθήκη, καθώς και στο δεύτερο κέντρο δεδομένων της NEUROPUBLIC, ενώ τους δόθηκε η ευκαιρία να συνομιλήσουν με τους γεωπόνους του ολοκληρωμένου, καινοτόμου ευφυούς συστήματος γεωργίας gaiasense της NEUROPUBLIC και να ενημερωθούν για το τεχνολογίες αιχμής που υποστηρίζονται από το NEUROPUBLIC HUB.

Επικεφαλίδα

Ανοίγοντας τη συνάντηση εργασίας, ο Πρόεδρος κ. Αντωνιάδης τόνισε ότι «η βιώσιμη ανάπτυξη της ελληνικής γεωργίας ισοδυναμεί με τη χάραξη φιλόδοξων και οραματιστών τομεακών στρατηγικών, ειδικά για τομείς εθνικής σημασίας και σημαντικό εξαγωγικό προφίλ όπως το βαμβάκι. Η τεχνολογική καινοτομία παρέχει εγγύηση για βιωσιμότητα και διαβατήριο για τη μελλοντική ανάπτυξη του κλάδου προς όφελος όλων: παραγωγών, εκκοκκιστηρίων, εθνικής οικονομίας».

Sample image

 

Ο κ. Ιωάννης Μαυρουδής, ιδρυτικό στέλεχος και Εξουσιοδοτημένος Σύμβουλος της NEUROPUBLIC, εξήγησε ότι η εφαρμογή συμβουλών από το σύστημα ευφυούς γεωργίας gaiasense έχει ήδη βοηθήσει σημαντικά τους βαμβακοπαραγωγούς να μειώσουν το κόστος παραγωγής καθώς και το περιβαλλοντικό αποτύπωμα της παραγωγικής διαδικασίας.

«Η αποτελεσματική λίπανση, η αξιοποίηση των αναγκών άρδευσης και οι στοχευμένοι ψεκασμοί, δηλαδή η ορθολογική χρήση των εισροών, οδηγούν όχι μόνο στην παραγωγή προϊόντων καλύτερης ποιότητας αλλά και σε χαμηλό αποτύπωμα άνθρακα», είπε ο κ. Μαυρουδής, για να καταλήξει ότι «η ΝΕΥΡΟΔΗΜΟΣΙΑ παρέχει νέα ψηφιακά εργαλεία που προωθούν τα φιλικά προς το περιβάλλον πρότυπα του βαμβακιού».

Κουκκίδες

  • Ειδικότερα, μέχρι σήμερα το gaiasense έχει εφαρμοστεί σε 284.900 στρέμματα βαμβακιού σε 6 περιοχές της χώρας, ενώ έχει αποδειχθεί ότι μπορεί να συνεισφέρει.
  • Στη μείωση έως και 14% στο κόστος του νερού άρδευσης ανά στρέμμα και έως 28%.
  • Στο κόστος της φυτοπροστασίας με την αποφυγή περιττών ψεκασμών.
  • Επιπλέον, μπορεί να μειώσει το κόστος λίπανσης έως και 33% ανά στρέμμα. Έτσι ανοίγει ένας δρόμος για το βιώσιμο ψηφιακό διαβατήριο βαμβακερών προϊόντων με υψηλή προστιθέμενη αξία για όλους τους φορείς του κλάδου.

Αρίθμηση

  1. Ειδικότερα, μέχρι σήμερα το gaiasense έχει εφαρμοστεί σε 284.900 στρέμματα βαμβακιού σε 6 περιοχές της χώρας, ενώ έχει αποδειχθεί ότι μπορεί να συμβάλλει.
  2. Στη μείωση έως 14% στο κόστος αρδευτικού νερού ανά στρέμμα και έως 28%.
  3. Στο κόστος φυτοπροστασίας αποφεύγοντας περιττούς ψεκασμούς.
  4. Επιπλέον, μπορεί να ελαττώσει έως 33% ανά στρέμμα το κόστος λίπανσης. Ανοίγεται, συνεπώς, ένας δρόμος για το βιώσιμο ψηφιακό διαβατήριο των προϊόντων βάμβακος με υψηλή προστιθέμενη αξία για όλους τους συντελεστές του κλάδου.