11 Ιουλίου 2018
Ζυμώσεις για τη νέα ΚΑΠ και ο ρόλος της ευφυούς γεωργίας

ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ, 10/07/2018 — Σε μια κρίσιμη συγκυρία για τη διαμόρφωση του πλαισίου της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής μετά το 2020, η GAIA ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ συμμετείχε σε ημερίδα στις Βρυξέλλες με θέμα το Νέο Μοντέλο Λειτουργίας της ΚΑΠ. Την εκδήλωση συνδιοργάνωσαν οι Ευρωβουλευτές του ΕΛΚ Peter Jahr και Julie Girling σε συνεργασία με την Fertilizers Europe, το φορέα εκπροσώπησης των βιομηχανιών λιπασμάτων.

Στην εκδήλωση, η οποία πραγματοποιήθηκε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, συμμετείχαν επίσης ο Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής της Γενικής Διεύθυνσης Γεωργίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Rudolf Moegele, o εκπρόσωπος της WWF Jabier Ruiz, η Tiffanie Stéphani εκ μέρους της Fertilizers Europe και η Ισπανίδα Ευρωβουλευτής Esther Herranz Garcia, εισηγήτρια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου επί του βασικού προτεινόμενου Κανονισμού για τα στρατηγικά σχέδια της ΚΑΠ.

Η Έλλη Τσιφόρου, επικεφαλής του Γραφείου Βρυξελλών της GAIA ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ κλήθηκε να σχολιάσει τις προτάσεις της Επιτροπής οι οποίες βάζουν την ευφυή γεωργία στο επίκεντρο της επόμενης ΚΑΠ, ενώ κατέθεσε την εμπειρία της GAIA ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ στην παροχή τεχνολογικών εργαλείων στους Έλληνες αγρότες και συνεταιρισμούς αλλά και της NEUROPUBLIC στην ψηφιοποίηση της Ελληνικής υπαίθρου με το ολοκληρωμένο σύστημα ευφυούς γεωργίας gaiasense.

“Η επόμενη ΚΑΠ θα είναι ψηφιακή – καθώς η ψηφιοποίηση του γεωργικού τομέα αποτελεί εγκάρσιο στόχο της μελλοντικής ΚΑΠ που συμπληρώνει τους μεγάλους γενικούς στόχους της πολιτικής”, είπε η κ Τσιφόρου. “Τα κράτη-μέλη είναι υποχρεωμένα να εντάξουν την ψηφιοποίηση στα εθνικά στρατηγικά τους σχέδια και να αποδίδουν ετησίως σχετικό απολογισμό προκειμένου να λαμβάνουν χρηματοδότηση”.

Gaia Brussels Fertilizers Europe Forum
Η κα. ‘Ελλη Τσιφόρου στο πάνελ ομιλητών στην εκδήλωση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου “ΚΑΠ μετά το 2020: Το Νέο Μοντέλο Λειτουργίας”

Η κ. Τσιφόρου εξήγησε πως η ευφυής γεωργία εισάγεται ως απαραίτητη προϋπόθεση για τη χορήγηση άμεσων ενισχύσεων, καθώς εντάσσεται στα υποχρεωτικά πρότυπα Καλής Γεωργικής και Περιβαλλοντικής Κατάστασης (ΚΓΠΚ) για τη διαχείριση των θρεπτικών συστατικών του εδάφους. Επιπλέον οι γεωργικές συμβουλευτικές υπηρεσίες, που πρέπει υποχρεωτικά να εντάξουν τα κράτη μέλη στο στρατηγικό σχεδιασμό τους, θα πρέπει να συνδυάζονται και με την ανάπτυξη ψηφιακών τεχνολογιών.

“Ωστόσο η περικοπή των πόρων της ΚΑΠ – ειδικά στον 2ο πυλώνα – καθώς και η υποχρεωτική στόχευσή του κατά 30% σε αγρο-περιβαλλοντικά μέτρα περιορίζει σημαντικά την επενδυτική δυνατότητα παραγωγών και εμποδίζει την υιοθέτηση τεχνολογικών λύσεων”, επισήμανε η κ. Τσιφόρου. “Εκεί εντοπίζεται και το πλεονέκτημα του συστήματος gaiasense, καθώς δεν απαιτεί από τον παραγωγό αρχική επένδυση αλλά του επιτρέπει με μια μικρή ετήσια συνδρομή να απολαμβάνει τα πλήρη ωφελήματα της ευφυούς γεωργίας και συμβουλής, προετοιμάζοντας τον ταυτόχρονα για τις απαιτήσεις της επόμενης ΚΑΠ”.