ΠΑΤΑΤΑ – Έργο QuantiFarm

Το QuantiFarm είναι ένα έργο με Πηγή Χρηματοδότησης το Πρόγραμμα Horizon Europe της Ε.Ε. Στόχος του έργου είναι η υποστήριξη της περαιτέρω ανάπτυξης ψηφιακών τεχνολογιών στη γεωργία ως βασικών παραγόντων για την ενίσχυση της βιωσιμότητας (οικονομικής, περιβαλλοντικής, κοινωνικής), της απόδοσης και της ανταγωνιστικότητας του γεωργικού τομέα. Ξεκίνησε το καλοκαίρι του 2022 και ολοκληρώνεται μετά το πέρας της καλλιεργητικής σεζόν του 2025 (2ετής διάρκεια).

Η GAIA ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ ως συντονιστής του έργου, συμβάλλει καταλυτικά σε όλα τα πακέτα εργασίας, για να διασφαλίσει ότι τα αποτελέσματα υποστηρίζουν σωστά τόσο τους αγρότες όσο και τους συμβούλους. Στο πλαίσιο αυτό, η GAIA ηγείται της δραστηριότητας Διαχείρισης Έργου που αφορά τη διαχείριση, τον συντονισμό και την παρακολούθηση του έργου και επιτρέπει την αποτελεσματική πρόοδό του, τηρώντας τις συμβατικές υποχρεώσεις και τις προσδοκίες ποιότητας της κοινοπραξίας.

Στη χώρα μας, σε μια από τις περιοχές που υλοποιείται το έργο είναι το Οροπέδιο Λασιθίου και συγκεκριμένα σε καλλιέργεια πατάτας.

Μέσω της συνεργασίας της NEUROPUBLIC και του Α.Σ Οροπεδίου Λασιθίου, παρέχονται στους παραγωγούς συμβουλευτικές υπηρεσίες έξυπνης γεωργίας μέσω του συστήματος gaiasense για ορθολογική διαχείριση στους τομείς της θρέψης και άρδευσης. Επιπροσθέτως, το gaiasense παρεμβένει στην διενέργεια στοχευμένων επεμβάσεων κάλυψης για την έγκαιρη αντιμετώπιση του περονόσπορου που αποτελεί τον Νο 1 κίνδυνο για την καλλιέργεια της πατάτας λόγω των έντονων βροχοπτώσεων που παρουσιάζονται τα τελευταία χρόνια στην περιοχή κατά την διάρκεια του θέρους.

Άλλες εφαρμογές στην πράξη