ΦΑΣΟΛΙ – Έργο Ploutos

Το έργο Ploutos είναι ένα χρηματοδοτούμενο από την Ε.Ε. έργο, που στοχεύει στην εξισορρόπηση της αλυσίδας αξίας, προκειμένου να επωφεληθούν όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς, όπως είναι οι αγρότες, οι συνεταιρισμοί, οι εταιρίες αγροδιατροφικών προϊόντων, οι πάροχοι τεχνολογίας, οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις και άλλοι. Ξεκίνησε το φθινόπωρο του 2020 και ολοκληρώνεται μετά το πέρας της καλλιεργητικής σεζόν του 2023.

Συνδυάζοντας τη Συμπεριφορική Καινοτομία, την Καινοτομία Βιώσιμων Συνεργατικών Επιχειρηματικών Μοντέλων και τις Τεχνολογικές Υπηρεσίες που βασίζονται σε δεδομένα, το Ploutos συμβάλει στην αύξηση της διαφάνειας, της ροής των πληροφοριών και της διαχειριστικής ικανότητας. Το αποτέλεσμα είναι πιο ανταγωνιστικές, αποδοτικές, ανθεκτικές και βιώσιμες αγροδιατροφικές αλυσίδες αξίας με βελτιωμένες επιδόσεις και θετικό κοινωνικοοικονομικό και περιβαλλοντικό αντίκτυπο.

Σε όλα τα παραπάνω που περιγράφονται κομβικός είναι ο ρόλος του gaiasense. Χαρακτηριστικό παράδειγμα η καλλιέργεια της φασολιάς στις περιοχές Λακώμματα και Ιεροπηγή του Νομού Καστοριάς.

Συνεργαζόμενοι με την εταιρεία ΑΡΟΣΙΣ Α.Ε. παραγωγοί, απολαμβάνουν τα οφέλη από την χρήση του συστήματος ευφυούς γεωργίας gaiasense, εφαρμόζοντας πρακτικές ορθολογικής διαχείρισης των εισροών στους τομείς της άρδευσης και θρέψης καθώς και των στοχευμένων επεμβάσεων κάλυψης για την προστασία της καλλιέργειας από την ανθράκνωση και σκωρίαση αντίστοιχα.

Τέλος, μέσω της σύνδεσης του gaiasense με τη λύση ιχνηλασιμότητας του Ploutos, συλλέγονται όλα τα απαραίτητα δεδομένα/αποδείξεις για να διασφαλιστεί ότι οι παραγωγοί ακολουθούν τις καθορισμένες προδιαγραφές του προϊόντος και παράλληλα πληρούνται οι προδιαγραφές των καταναλωτών που σχετίζονται με τη χρήση βιώσιμων πρακτικών παραγωγής.

Άλλες εφαρμογές στην πράξη