ΜΗΛΙΑ – Ομάδα Παραγωγών Α.Σ. Ορεινά

Η Ομάδα Παραγωγών του Αγροτικού Συνεταιρισμού Ορεινών με προσήλωση στην παραγωγή ποιοτικών προϊόντων δραστηριοποιείται στην καλλιέργεια και επεξεργασία φρούτων. Επενδύοντας στην ποιότητα του προϊόντος και τον εκσυγχρονισμό των εγκαταστάσεων, η Ο.Π. διαθέτει πιστοποιημένες διαδικασίες που καθιστούν ανταγωνιστική και καινοτόμο την εμπορική της δραστηριότητα.

Συνδυάζοντας την εμπειρία στην καλλιέργεια φρούτων με τη συστηματική εργασία η Ο.Π., μπόρεσε να μετατρέψει την πείρα σε τεχνογνωσία. Σημαντική στήριξη για την βελτίωση των παραγωγικών μεθόδων της Ο.Π., καθώς και στην αντιμετώπιση των προκλήσεων της σύγχρονης αγοράς κομβικό ρόλο έχει η ένταξη στο χρηματοδοτούμενο πρόγραμμα του Μέτρου 9, με αποτέλεσμα την επένδυση σε υλικοτεχνική υποδομή, την υιοθέτηση και την εφαρμογή της ψηφιακής τεχνολογίας στην καλλιέργεια της μηλιάς.

Η μετάβαση στην ψηφιακή διαχείριση της καλλιέργειας πραγματοποιήθηκε με τη συνεργασία και τη στήριξη από την εταιρεία NEUROPUBLIC, μέσω του συστήματος ευφυούς γεωργίας gaiasense. Η χρήση και η εφαρμογή καινοτόμων ψηφιακών εργαλείων έχει ως αποτέλεσμα την υιοθέτηση φιλοπεριβαλλοντικών πρακτικών ορθολογικής διαχείρισης εισροών στους τομείς της άρδευσης , θρέψης καθώς και επεμβάσεων για την προστασία της καλλιέργειας από το φουζικλάδιο.

Η ψηφιακή μετάβαση μέσω του συστήματος gaiasense δίνει την δυνατότητα παρακολούθησης σε κάθε στάδιο της παραγωγής μέχρι και την τελική διάθεση του προϊόντος στον τελικό καταναλωτή σύμφωνα με τις απαιτήσεις και τους κανόνες της αγοράς.

Άλλες εφαρμογές στην πράξη