ΕΛΙΑ – Έργο Κότινος

Ο Κότινος είναι χρηματοδοτούμενο έργο στο πλαίσιο της Δράσης 2 του Υπομέτρου 16.1-6.2 που στοχεύει στην αξιοποίηση τεχνολογιών αιχμής για την ανάπτυξη και εφαρμογή λύσεων ευφυούς γεωργίας στην ελαιοκομία. Ξεκίνησε την καλλιεργητική σεζόν 2023 και ολοκληρώνεται μετά το πέρας της ερχόμενης σεζόν (2ετής διάρκεια).

Η εταιρεία NEUROPUBLIC είναι ο συντονιστής του έργου καθώς και υπεύθυνη της εγκατάστασης του ειδικού εξοπλισμού, της ανάλυσης όλων των πρωτογενών δεδομένων και της προσαρμογής των μοντέλων ευφυούς γεωργίας στους τομείς της άρδευσης καθώς και της έγκαιρης αντιμετώπισης δύο εκ των πιο επικίνδυνων μυκητολογικών ασθενειών που προσβάλλουν την ελιά (κυκλοκόνιο και γλοιοσπόριο).

Το έργο αυτό υλοποιείται στις περιοχές της Χώρας Μεσσηνίας, Ελαιοχωρίων Χαλκιδικής και Αμαλιάδας Ηλείας.

Αμφότεροι οι Αγροτικοί Συνεταιρισμοί των παραπάνω περιοχών (Α.Σ ΝΗΛΕΑΣ, Α.Σ ΕΛΑΙΟΧΩΡΙΩΝ & Α.Σ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ) συμβάλλουν μέσω της δημιουργίας και υποστήριξης των απαραίτητων πιλοτικών αγροτεμαχίων στην ανάπτυξη και εφαρμογή των καινοτόμων υπηρεσιών, καθώς και στη διάχυση των αποτελεσμάτων με την οργάνωση εκδηλώσεων (εκπαίδευση/ημερίδα διάδοσης αποτελεσμάτων).

Άλλες εφαρμογές στην πράξη