ΡΟΔΑΚΙΝΙΑ – Έργο Sustainable Peach

Το Sustainable Peach είναι ένα έργο της Δράσης 2 του Μέτρου 16 (Υπομέτρα 16.1 και 16.2). Στόχος του έργου είναι η αξιοποίηση τεχνολογιών αιχμής για την ανάπτυξη και εφαρμογή λύσεων ευφυούς γεωργίας (ΕΓ), με σκοπό τη μείωση του κόστους παραγωγής ανά στρέμμα καλλιέργειας, και την παράλληλη βελτίωση της ποιότητας του ροδάκινου. Οι λύσεις της ΕΓ δεν σηματοδοτούν τη μείωση της παραγωγής, αλλά την ελαχιστοποίηση των υπολειμμάτων φυτοφαρμάκων, καθώς και του περιβαλλοντικού αποτυπώματος της καλλιέργειας, επιτυγχάνοντας την εναρμόνιση με τις απαιτήσεις των διεθνών αγορών και συνεισφέροντας στην αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής. Ξεκίνησε την καλλιεργητική σεζόν 2023 και ολοκληρώνεται μετά το πέρας της ερχόμενης σεζόν (2ετής διάρκεια).

Η εταιρεία NEUROPUBLIC είναι ο συντονιστής του έργου καθώς και υπεύθυνη της εγκατάστασης του ειδικού εξοπλισμού, της ανάλυσης όλων των πρωτογενών δεδομένων και της προσαρμογής των μοντέλων ευφυούς γεωργίας στους τομείς της άρδευσης καθώς και της έγκαιρης αντιμετώπισης τριών εκ των πιο επικίνδυνων μυκητολογικών ασθενειών που προσβάλλουν το ροδάκινο (εξώασκος, φαιά σήψη και κορύνεο).

Το έργο αυτό υλοποιείται στις περιοχές του Βελβεντού Κοζάνης και Επισκοπής Ημαθίας.

Αμφότεροι οι Αγροτικοί Συνεταιρισμοί των παραπάνω περιοχών, Α.Σ.Ο ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ «Η ΔΗΜΗΤΡΑ» και Α.Σ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ «Ο ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ», συμβάλλουν μέσω της δημιουργίας και υποστήριξης των απαραίτητων πιλοτικών αγροτεμαχίων στην ανάπτυξη και εφαρμογή των καινοτόμων υπηρεσιών, καθώς και στη διάχυση των αποτελεσμάτων με την οργάνωση εκδηλώσεων (εκπαίδευση/ημερίδα διάδοσης αποτελεσμάτων).

Άλλες εφαρμογές στην πράξη