ΒΕΡΥΚΟΚΙΑ – Ομάδα Παραγωγών Α.Σ. Καλοχωρίου

Ο Αγροτικός Συνεταιρισμός Καλοχωρίου επενδύοντας στη συνεργασία και στη δημιουργία συνεργατικών σχηματισμών μέσω του χρηματοδοτούμενου προγράμματος του Μέτρου 9, έχει καταφέρει να εντάξει τα μέλη\παραγωγοί της Ομάδας Παραγωγών σε πρακτικές που έχουν σχέση με την ευφυή γεωργία, μειώνοντας το κόστος παραγωγής καλύπτοντας με επιτυχία τις ανάγκες που δημιουργεί η νέα εποχή.

Αξιοποιώντας τη γνώση και την εμπειρία στη καλλιέργεια βερυκοκιάς, η Ομάδα Παραγωγών επενδύει συνεχώς στην ψηφιοποίηση της παραγωγικής διαδικασίας μέσω της συνεργασίας με την εταιρεία NEUROPUBLIC. Καθώς, έχουν δημιουργηθεί οι γόνιμες συνθήκες από την υιοθέτηση των καινοτόμων εργαλείων που προσφέρει το σύστημα ευφυούς γεωργίας gaiasense και αξιοποιώντας την γνώση που έχει αποκτηθεί τα τελευταία χρόνια η Ομάδα Παραγωγών συμβάλει αποφασιστικά στην μείωση του κόστους παραγωγής.

Συνδυάζοντας τις δυνατότητες του συστήματος ευφυούς γεωργίας gaiasense, η Ομάδα Παραγωγών έχει κάνει ένα μεγάλο βήμα προς την ψηφιοποίηση της παραγωγής βερυκοκιάς, αλλά και την υιοθέτηση μιας φιλικής προς το περιβάλλον προσέγγισης μέσω της ορθολογικής διαχείρισης των εισροών σε τομείς όπως είναι η άρδευση και η θρέψη μέσω εξειδικευμένων συμβουλών αξιοποιώντας επιστημονικά μοντέλα και δεδομένα.

Ειδικά στη περίπτωση της φυτοπροστασίας, αξιολογούνται καθημερινά δεδομένα που σχετίζονται με την παρακολούθηση κλιματολογικών παραμέτρων με στόχο την ορθολογική διαχείριση των επεμβάσεων που σχετίζονται με τις κυριότερες ασθένειες της καλλιέργειας όπως είναι το κορύνεο και η φαιά σήψη.

Άλλες εφαρμογές στην πράξη