ΒΑΜΒΑΚΙ – Αφοι Ν. Καραγιώργου Α.Β.Ε.Ε.

Η εταιρεία ΑΦΟΙ Ν. ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΟΥ Α.Β.Ε.Ε. είναι μία από τις μεγαλύτερες εκκοκιστικές εταιρείες στην Ελλάδα. Ιδρύθηκε το 1951 με νομική μορφή Ο.Ε. και από το 1977 μετατράπηκε σε Α.Ε. Σήμερα, τα ηνία έχει αναλάβει η δεύτερη γενιά της οικογένειας Καραγιώργου.

Η εκκόκιση βάμβακος είναι ένας από τους κυρίαρχους τομείς της ελληνικής οικονομιίας. Η χώρα μας μάλιστα, κατέχει σημαντικό κομμάτι της παγκόσμιας παραγωγής βάμβακος. Ο όμιλος εταιρειών διαθέτει 6 ιδιόκτητα εκκοκιστήρια βάμβακος τα οποία βρίσκονται στη Θεσσαλία, Μακεδονία και Θράκη. Στις άνω εγκαταστάσεις συγκεντρώνονται εκτός από το σύσπορο βαμβάκι και δημητριακά. Ο αριθμός των παραγωγών που συνεργάζονται με την εταιρεία ανέρχεται περίπου σε 20.000. Η εταιρεία εφαρμόζει προγράμματα πιστοποίησης τόσο σχετικά με τη καλλιέργεια βάμβακος όσο και σκληρού σίτου.

Οι παραγωγοί μπορούν εφ’ όσον το προϊόν τους πληροί συγκεκριμένες προϋποθέσεις να ενταχθούν στα διαθέσιμα προγράμματα πιστοποίησης. Η εταιρεία στο τομέα του βαμβακιού, εφαρμόζει ένα καινοτόμο πρωτόκολλο πιστοποίησης, το οποίο παρέχει τη δυνατότητα στους παραγωγούς να καλλιεργούν ποικιλίες με καλά ποιοτικά χαρακτηριστικά, παρέχοντας ένα πρόσθετο κέρδος.

Η εταιρεία από το 2023 έχει ξεκινήσει τη συνεργασία μαζί με την εταιρεία NEUROPUBLIC με στρατηγικό όραμα την καινοτομία και τον εκσυγχρονισμό του μοντέλου παραγωγής σε μια απαιτητική καλλιέργεια όπως το βαμβάκι. Σκοπός της συνεργασίας είναι η ανάπτυξη μία εκτεταμένης, πολύμορφης και σύγχρονης αγρο-τεχνολογικής υποδομής που έχει τεράστιο φιλοπεριβαλλοντικό αποτύπωμα στην καλλιέργεια βάμβακος.

Παράλληλα, μέσω της εφαρμογής του συστήματος ευφυούς γεωργίας gaiasense δίνεται η δυνατότητα στους συνεργαζόμενους παραγωγούς (με την εταιρεία AΦΟΙ Ν.ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΟΥ Α.Β.Ε.Ε.) στις περιοχές Φαρσάλων Λαρίσης και της Καρδίτσας να υιοθετήσουν φιλοπεριβαλλοντικές πρακτικές που σκοπό έχουν την ορθολογική διαχείριση των εισροών όσο αφορά την άρδευση και τη θρέψη, καθώς και σε επεμβάσεις που αφορούν την αντιμετώπιση των κυριοτέρων εχθρών της καλλιέργειας βάμβακος όπως είναι το πράσινο και ρόδινο σκουλήκι.

Από τα πρώτα αποτελέσματα εφαρμογής του συστήματος ευφυούς γεωργίας gaiasense οι συνεργαζόμενοι παραγωγοί παρατήρησαν εξοικονόμιση αρδευτικού νερού αλλά και λιπασμάτων, όπως επίσης βελτίωση στη παραγωγή και την ποιότητα του παραγόμενου προϊόντος, καθιστώντας ακόμα πιο ανταγωνιστικό το τελικό προϊόν.

Άλλες εφαρμογές στην πράξη