ΚΑΠΝΟΣ – Tobacco Institute of Prilep

Το Ινστιτούτο Καπνού του Πρίλεπ (Tobacco Institute of Prilep) αποτελεί τμήμα του Πανεπιστημίου St. Kliment Ohridski της Μπίτολα. Πρόκειται για το δεύτερο κρατικό πανεπιστήμιο που βρίσκεται κυρίως στη Μπίτολα, με σχολές στο Πρίλεπ, την Οχρίδα, το Βέλες, το Κίτσεβο και τα Σκόπια. Ιδρύθηκε στις 25 Απριλίου 1979, αλλά το όνομα St. Kliment Ohridski δόθηκε στα τέλη του 1994. Ο αριθμός των εγγεγραμμένων φοιτητών υπερβαίνει τις 15.000.

Η εταιρεία NEUROPUBLIC συνεργάζεται με το Ινστιτούτο από το 2023, με στόχο τη μετάβαση στην ψηφιακή διαχείριση της καλλιέργειας. Είναι υπεύθυνη για την εγκατάσταση του ειδικού εξοπλισμού, την ανάλυση όλων των πρωτογενών δεδομένων και την προσαρμογή των μοντέλων ευφυούς γεωργίας στους τομείς της λίπανσης, της άρδευσης καθώς και της έγκαιρης αντιμετώπισης μιας σοβαρής μυκητολογικής ασθένειας που προσβάλλει τον καπνό (περονόσπορος) και δύο εντομολογικών εχθρών (πράσινο σκουλήκι και θρίπας του καπνού).

Η χρήση του συστήματος ευφυούς γεωργίας gaiasense προάγει την υιοθέτηση φιλοπεριβαλλοντικών πρακτικών ορθολογικής διαχείρισης εισροών, με αποτέλεσμα την μείωση του κόστους παραγωγής και του περιβαλλοντικού αποτυπώματος της καλλιέργειας.

Άλλες εφαρμογές στην πράξη