Συχνές ερωτήσεις

Μπορεί η ευφυής γεωργία να υποκαταστήσει τον γεωργικό σύμβουλο;

Όχι. Η ευφυής γεωργία έχει ακόμη καλύτερο αποτέλεσμα όταν αξιοποιείται από τον γεωργικό σύμβουλο. Δεν τον υποκαθιστά όμως. Οι συμβουλές ευφυούς γεωργίας που παράγονται με αλγοριθμικό τρόπο (χωρίς δηλαδή ανθρώπινη παρέμβαση) καλύπτουν ένα μέρος του φάσματος των αποφάσεων που καλείται να πάρει ο παραγωγός. Τόσο οι υπόλοιπες αποφάσεις όσο και η υποστήριξη που χρειάζεται ο παραγωγός προκειμένου να καταλάβει και να εφαρμόσει σωστά τις συμβουλές ενός συστήματος ευφυούς γεωργίας, είναι δουλειά ενός έμπειρου γεωργικού συμβούλου.

Το gaiasense, άλλωστε, αξιοποιεί γεωπόνους πεδίου και υποστήριξης σε όλα τα επίπεδα υπηρεσιών για τη σωστή συλλογή δεδομένων από τα αγροτεμάχια και, επιπλέον, στο επίπεδο gaiasense3 παρέχει τη δυνατότητα ενός εξειδικευμένου γεωργικού συμβούλου, ο οποίος αξιοποιεί την πληροφόρηση του συστήματος gaiasense και συμβουλεύει συνεχώς τον παραγωγό.

Με απλά λόγια, το gaiasense είναι ένα πολύτιμο εργαλείο για τον γεωργικό σύμβουλο, που του επιτρέπει να κάνει καλύτερα και πιο αποδοτικά τη δουλειά του.