Συχνές ερωτήσεις

Τι έχω να κερδίσω από την ευφυή γεωργία;

Πολλά. Μείωση των εισροών όπως το νερό, τα αγροχημικά, η ενέργεια αλλά και η εργασία στο χωράφι. Αύξηση της παραγωγής. Βελτίωση της ποιότητας του προϊόντος. Καλύτερη αντιμετώπιση των κινδύνων που απειλούν την καλλιέργεια. Μείωση της περιβαλλοντικής επιβάρυνσης και κατά συνέπεια βελτίωση της αειφορίας. Αύξηση της προστιθέμενης αξίας του προϊόντος και, κατά προέκταση, της τιμής πώλησης.

Όλα αυτά σημαίνουν περισσότερα λεφτά στην τσέπη σου, πολύ περισσότερα από το κόστος της ευφυούς γεωργίας.