Συχνές ερωτήσεις

Πώς οι υπηρεσίες του gaiasense με βοηθούν στην άρδευση;

Το πακέτο gaiasense1 σε εφοδιάζει με εξειδικευμένη πληροφόρηση για το κάθε αγροτεμάχιο, με υδατικούς δείκτες, όπως την εξατμισοδιαπνοή αναφοράς και τη βροχόπτωση, ώστε να μπορείς να πάρεις καλύτερες αποφάσεις για τα ποτίσματά σου. Επιπλέον, από τις δορυφορικές εικόνες και με το δείκτη βλάστησης σε διαφορετικά στάδια ανάπτυξης για το κάθε χωράφι σου, μπορείς να εντοπίσεις πιθανή διαφοροποίηση μέσα σε κάποιο χωράφι που μπορεί να οφείλεται σε ανομοιομορφία του συστήματος άρδευσης ή του εδάφους.

Στο πακέτο gaiasense2 θα έχεις εξατομικευμένη σύσταση άρδευσης για κάθε χωράφι σου χωριστά, η οποία θα υποδεικνύει την κατάλληλη ημέρα και ποσότητα νερού κάθε φορά που θα πρέπει να ποτίσεις. Η σύσταση λαμβάνει υπόψη τις ιδιαιτερότητες της καλλιέργειας στο μικροκλίμα της περιοχής σου, καθώς επίσης τον τύπο εδάφους και το σύστημα άρδευσης και διαμόρφωσης του κάθε χωραφιού σου. Το επιστημονικό μοντέλο στο οποίο βασίζεται η σύσταση τροφοδοτείται κάθε ώρα από τα δεδομένα ατμοσφαιρικών συνθηκών που επικρατούν στην περιοχή που βρίσκεται κάθε χωράφι σου και έτσι υπολογίζει διαρκώς την υδατική κατάσταση της καλλιέργειας, την οποία μπορείς να βλέπεις ανά πάσα στιγμή στο κινητό σου. Επιπλέον, στο κινητό θα καταγράφεις τα ποτίσματά σου ώστε το gaiasense να υπολογίζει σωστά την ημέρα και τη δόση της επόμενης.

Στο επίπεδο gaiasense3, ο γεωργικός σύμβουλος θα μπορεί να σε υποστηρίξει και για όλα τα ζητήματα που αφορούν στο σύστημα άρδευσης των αγροτεμαχίων σου, αλλά και για τις υδρολιπάνσεις σου, τις πηγές νερού και την ποιότητα του νερού σου.