Συχνές ερωτήσεις

Τι είναι η ευφυής γεωργία;

Η ευφυής γεωργία αποτελεί μια εξελιγμένη προσέγγιση της γεωργίας που εκμεταλλεύεται την τεχνολογία και τη συλλογή δεδομένω από διαφορετικές πηγές (καιρός, έδαφος, φυτά κ.λπ.) για να βελτιώσει την παραγωγή τροφίμων και να προστατεύσει το περιβάλλον.

Με πολύ απλά λόγια, είναι ένα ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης της αγροτικής παραγωγής, βασισμένο σε δεδομένα, επιστημονικά αποτελέσματα και την εμπειρία του γεωπόνου και του παραγωγού. Η ευφυής γεωργία βοηθά τον αγρότη να πάρει τις καλύτερες δυνατές αποφάσεις για την καλλιέργειά του και γενικότερα για την γεωργική του εκμετάλλευση. Για παράδειγμα, με την ευφυή γεωργία ο αγρότης ξέρει πότε πρέπει να ποτίσει κάθε χωράφι του και πόσο νερό να ρίξει, ποια θρεπτικά στοιχεία χρειάζεται η καλλιέργειά του και σε ποιες ποσότητες, πότε η καλλιέργειά του κινδυνεύει από κάποιο εχθρό ή ασθένεια κλπ. Έτσι ο αγρότης «ακούει» τις ανάγκες τις καλλιέργειάς του και μπορεί να τις καλύψει έγκαιρα και με ακρίβεια.

Περισσότερα για την ευφυή γεωργία εδώ.