Συχνές ερωτήσεις

Ποια είναι τα οφέλη που μπορώ να περιμένω στη θρέψη;

Από το gaiasense1 και την αξιοποίηση του δείκτη βλάστησης μπορείς να εντοπίσεις τυχόν έντονα προβλήματα διαφοροποίησης της ανάπτυξης των φυτών και να τα διορθώσεις, εφαρμόζοντας διαφοροποιημένη λίπανση.

Στο gaiasense2 λαμβάνεις εξειδικευμένη συνταγή λίπανσης για κάθε χωράφι σου. Εφαρμόζοντάς την μπορείς να αυξήσεις την παραγωγή σου, ενδεχομένως και μειώνοντας το κόστος λίπανσης. Επιπλέον, εφαρμόζοντας ορθολογική λίπανση δεν προκαλείς υποβάθμιση του χωραφιού και μπορείς να βελτιώσεις τυχόν θέματα υποβάθμισης που ήδη υπάρχουν. Έτσι, βοηθάς το χωράφι σου να σου δίνει καλές παραγωγές και να είναι γόνιμο σε βάθος χρόνου.

Στο gaiasense3, αξιοποιώντας την εμπειρία του γεωργικού συμβούλου, μπορείς να μεγιστοποιήσεις τα οφέλη στην αύξηση της παραγωγής και στη μείωση του κόστους από τη βελτιστοποίηση της θρέψης της καλλιέργειας με βάση τις εξειδικευμένες ανάγκες σου.