Συχνές ερωτήσεις

Σε ποιους άλλους τομείς της καλλιέργειας με βοηθούν οι υπηρεσίες του gaiasense; Πέραν της φυτοπροστασίας, άρδευσης και θρέψης;

Στο gaiasense1 έχεις αυτόματη χαρτογραφική αποτύπωση όλων σου των χωραφιών και για καθένα από αυτά έχεις συνεχή και εξατομικευμένη πληροφόρηση για παραμέτρους όπως η πρόγνωση του καιρού, η εξατμισοδιαπνοή, η διύγρανση φύλλου, οι ημεροβαθμοί ανάπτυξης, ώρες ψύχους, δορυφορικές εικόνες και δείκτης βλάστησης, καταλληλότητα ψεκασμών, η εδαφοκλιματική καταλληλότητα κ.ά. Επιπλέον, λαμβάνεις γεωργικές προειδοποιήσεις για επικείμενο κίνδυνο στις καλλιέργειές σου από έντονα καιρικά φαινόμενα (βροχή, καύσωνας, παγετός).

Στο gaiasense2, ο γεωπόνος υποστήριξης του συστήματος αναλαμβάνει την πλήρη ψηφιακή αποτύπωση όλων των δεδομένων από τα χωράφια σου, καθώς και όλων των καλλιεργητικών σου εργασιών κατά τη διάρκεια της καλλιεργητικής περιόδου. Έτσι, έχεις πλήρη ψηφιοποίηση της παραγωγικής σου διαδικασίας, την οποία μπορείς να αξιοποιήσεις και στην πώληση τους αγροτικού προϊόντος. Επιπλέον, ειδικός γεωπόνος πεδίου λαμβάνει δείγματα εδάφους από όλα σου τα ενταγμένα στο σύστημα χωράφια και το gaiasense αναλαμβάνει τη διενέργεια των απαιτούμενων αναλύσεων. Στις περιοχές που βρίσκονται τα αγροτεμάχιά σου υπάρχει πυκνό δίκτυο τηλεμετρικών σταθμών gaiatron του συστήματος gaiasense, μέσω του οποίου μπορείς να παρακολουθείς με ακρίβεια ατμοσφαιρικά και εδαφικά δεδομένα για τα χωράφια σου. Παράλληλα, όπου αυτό είναι απαραίτητο, εγκαθίσταται δίκτυο εντομοπαγίδων από το gaiasense και μαζί με τις επιτόπιες παρατηρήσεις των γεωπόνων πεδίου στα αγροτεμάχια αναφοράς του gaiasense, υπάρχει πλήρης φυτοπροστατευτική παρακολούθηση και έλεγχος.

Στο gaiasense3, ο γεωργικός σύμβουλος, πέραν των εξειδικευμένων συμβουλών για φυτοπροστασία, άρδευση και θρέψη, σε υποστηρίζει και σε αποφάσεις όπως η επιλογή της κατάλληλης καλλιέργειας και ποικιλίας, η διαμόρφωση εδάφους, ο τρόπος και χρόνος σποράς ή φύτευσης, αλλά και σε λοιπές καλλιεργητικές και διαχειριστικές ενέργειες, όπως η διάγνωση προβλημάτων, τα συστήματα μόρφωσης και άρδευσης, η συγκομιδή, κ.ά.