Συχνές ερωτήσεις

Πότε θα δω αποτελέσματα από την ευφυή γεωργία;

Εφόσον λαμβάνεις συμβουλές και όχι απλώς πληροφόρηση από το σύστημα ευφυούς γεωργίας (π.χ. με το gaiasense 2 ή 3), θα δεις τα πρώτα αποτελέσματα μετά την ολοκλήρωση της πρώτης καλλιεργητικής περιόδου. Όσες περισσότερες χρονιές (περιόδους) εφαρμόζεις τις συμβουλές ευφυούς γεωργίας τόσο περισσότερα οφέλη θα καταλαβαίνεις ότι έχεις. Συνήθως, τα οφέλη που γίνονται πιο γρήγορα εμφανή είναι η μείωση των εισροών και μετά η αύξηση της παραγωγής.

Η καλύτερη διαχείριση των κινδύνων γίνεται εμφανής αφότου παρέλθουν κάποια χρόνια ώστε να καταλάβεις ότι με την ευφυή γεωργία κατάφερες να διαχειριστείς πιο σωστά και αποτελεσματικά τους κινδύνους που συνήθως αντιμετωπίζεις.

Η βελτίωση της αειφορίας έχει μακροπρόθεσμα οφέλη γιατί διατηρεί σε καλύτερη κατάσταση τους πόρους που αξιοποιείς, όπως το έδαφος, το νερό και το ευρύτερο οικοσύστημα μέσα και γύρω από το χωράφι σου.

Η βελτίωση της ποιότητας του προϊόντος μπορεί να επιτευχθεί μετά από κάποια χρόνια αλλά και μετά από μεγαλύτερη προσαρμογή του συστήματος στα ποιοτικά χαρακτηριστικά που επιδιώκεις για το προϊόν σου.

Η αύξηση της προστιθέμενης αξίας του προϋποθέτει συνεργασία και με τους υπόλοιπους κρίκους της αγροδιατροφικής αλυσίδας ώστε η πληροφόρηση που συλλέγεται για το προϊόν σου από την υπηρεσία της ευφυούς γεωργίας να μπορεί να αποτυπωθεί σε αυτό και να φτάσει στο ράφι, δηλαδή στον καταναλωτή.