Συχνές ερωτήσεις

Πως οι υπηρεσίες του gaiasense με βοηθούν στη θρέψη;

Από το gaiasense1, στο κινητό σου, μπορείς μέσα από δορυφορικές εικόνες να παρακολουθείς πώς μεταβάλλεται ο δείκτης βλάστησης του κάθε χωραφιού σου κατά τη διάρκεια της καλλιεργητικής περιόδου. Από τις εικόνες αυτές μπορεί να εντοπίσεις σημαντικές διαφορές, οι οποίες μπορεί να οφείλονται στη διαφοροποίηση του εδάφους εντός του χωραφιού. Σε αυτήν την περίπτωση, οι εικόνες μπορεί να σε καθοδηγήσουν για να διαφοροποιήσεις τη λίπανση εντός του αγροτεμαχίου, ώστε να έχεις καλύτερα αποτελέσματα στη θρέψη των φυτών.

Επιπλέον, από το κινητό σου μπορείς να δεις την καταλληλότητα κάθε χωραφιού σου για οποιαδήποτε καλλιέργεια θα μπορούσε να ευδοκιμήσει. Η καταλληλότητα λαμβάνει υπόψη τις εδαφικές και κλιματικές συνθήκες της ευρύτερης περιοχής του κάθε χωραφιού σου.

Στο gaiasense2, εξειδικευμένος γεωπόνος πεδίου θα λάβει δείγμα εδάφους από όλα τα χωράφια σου, το οποίο θα αναλυθεί από το gaiasense και θα λάβεις αναλυτική συνταγή λίπανσης που ισχύει για 3 χρόνια, εφόσον δε μεταβάλλεται η καλλιέργεια στο συγκεκριμένο αγροτεμάχιο. Στο gaiasense3, ο γεωργικός σύμβουλος του gaiasense θα εξειδικεύσει τη συνταγή λίπανσης σε συγκεκριμένα εμπορικά λιπάσματα και τρόπο εφαρμογής. Επιπλέον, θα συμβουλέψει για διορθωτικές και συμπληρωματικές ενέργειες θρέψης που πρέπει να γίνουν καθ’ όλη τη διάρκεια της καλλιεργητικής περιόδου, καθώς και εφαρμογής φυτορυθμιστικών ουσιών, θα βοηθήσει στη διάγνωση προβλημάτων τροφοπενιών και, εφόσον απαιτείται, θα διενεργήσει αναλύσεις στα φύλλα των φυτών.