Συχνές ερωτήσεις

Ποια είναι τα οφέλη που θα περιμένω στην άρδευση;

Ήδη από το πακέτο gaiasense1 μπορείς να ρυθμίσεις λίγο καλύτερα τις αρδεύσεις σου συγκρίνοντας εβδομάδα με εβδομάδα τη μεταβολή των καιρικών συνθηκών που επηρεάζουν την απώλεια νερού από την καλλιέργειά σου.

Στο gaiasense2, όμως, έχοντας την εξατομικευμένη σύσταση άρδευσης για κάθε χωράφι σου, η οποία μάλιστα είναι προσαρμοσμένη στις όποιες ιδιαιτερότητές του, μπορείς να πετύχεις σημαντική εξοικονόμηση νερού και ενέργειας αλλά και αύξηση της παραγωγής σου. Επιπλέον, ρυθμίζοντας σωστά τα ποτίσματά σου, θα εξοικονομήσεις λίπασμα, ένα μέρος από το οποίο πηγαίνει σε βαθύτερα στρώματα του υπεδάφους από την υπεράρδευση, ενώ ταυτόχρονα θα προστατέψεις το περιβάλλον και το χωράφι σου από τη νιτρορύπανση.

Στο gaiasense3, η τεχνική υποστήριξη που θα σου παρέχει ο γεωργικός σύμβουλος θα σου επιστρέψει να πάρεις σημαντικές αποφάσεις, όπως η επιλογή του καταλληλότερου συστήματος άρδευσης για τις ιδιαίτερες ανάγκες σου, αλλά και να αντιμετωπίσεις σωστά κάθε τεχνικό ζήτημα που μπορεί να επηρεάζει την αποδοτικότητα των αρδεύσεών σου.